Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Данък на недвижим имот

 • 923
 • 28
 •   1
Отговори
 • Мнения: X
Здравейте, имам следното питаме : баба ми почина и апартаментът , в който живеем все още не е прехвърлен на името на майка ми. Оказа се , че има още двама наследника. Въпросът ми е , данъка на жилището ще се разпредели ли автоматично между тях тримата и те щв го получат ли или трябва да се подадат някакви документи? След като жилището не е прехвърлено, кой ще получи данъка ? На кой на адреса ще отиде писмото ?

# 1
 • София
 • Мнения: 3 819
Баба ви, Бог да я прости, ще продължава да получава местните данъци.
Подава се декларация по член 14, в която се описват наследниците и идеалните им части.

# 2
 • Мнения: 1 922
Всеки един от наследниците може да подаде декларация за придобиване на имота по наследство в съответната община. Няма как да бъде прехвърлен на майка ви при това положение, освен ако другите двама наследници не й прехвърлят своите идеални части.
В общината ще разделят данъка на три според ид.ч. и всеки ще си получи писмо за неговия размер на данъка.

# 3
 • Мнения: X
Да , тоест след , като дори един от наследниците подаде въпросния документ , от този момент данъка се разпределя ? А сега ще идва на адреса на починалото лице ? Товст моята майка или ние като внуци можем ли да го заплатим? 
Всеки един от наследниците може да подаде декларация за придобиване на имота по наследство в съответната община. Няма как да бъде прехвърлен на майка ви при това положение, освен ако другите двама наследници не й прехвърлят своите идеални части.
В общината ще разделят данъка на три според ид.ч. и всеки ще си получи писмо за неговия размер на данъка.

# 4
 • Мнения: 9 780
Да, можеш да платиш данъка.

# 5
 • Мнения: 1 922
Принципно всеки може да го плати.
Докато дойде време за получаване писма за данъци, партидите ще са разделени, така мисля.
Законът се промени и ако не бъде подадена декларация от наследниците, общината служебно разделя партидите между съсобствениците.

# 6
 • София
 • Мнения: 466
Здравейте, имам следното питаме : баба ми почина и апартаментът , в който живеем все още не е прехвърлен на името на майка ми. Оказа се , че има още двама наследника. Въпросът ми е , данъка на жилището ще се разпредели ли автоматично между тях тримата и те щв го получат ли или трябва да се подадат някакви документи? След като жилището не е прехвърлено, кой ще получи данъка ? На кой на адреса ще отиде писмото ?
Данъкът ще пристигне с името и на адреса на починалата Ви баба.Щом все още имота се води на нейно име,независимо че е починала,данъкът ще си дойде пак на нейното име.

# 7
 • Мнения: 3 534
Мисля, че има някакви срокове до кога можете да подадете данъчна декларация след смъртта на баба ви. Според мен, първо майка ви да си  оправети собствеността. Най-разумно е, ако има разбирателство, да си оформи нотариален акт на нейно име,  и след това да си подаде декларация за да плаща целия данък.
Ако няма разбирателство, ще бъде едно съсобствено жилище, в което 3 души ще имат идеална част и се подава декларация за данъците, но се описват частите на тримата и всеки плаща за своята част само. (пример: ако имаш половината жилище, дължиш само половината от данъка)

# 8
 • Мнения: X
Да интересува ме, дали има промяна в закона , която да гласи автоматично разпределение на данъка на всички съсобственици, без да е подадена все още молба. И дали докато не се подаде тази молба ще продължаваме да получаваме писмото само ние на адреса на баба ми ?
Баба ви, Бог да я прости, ще продължава да получава местните данъци.
Подава се декларация по член 14, в която се описват наследниците и идеалните им части.

# 9
 • Мнения: 1 922
Цитирам публикация от един сайт:

"За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците  в шестмесечен срок от откриване на наследството /т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе в сила от 01.01.2019 г.

Декларацията за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, добила известност като Декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ, се подава в общината по местонахождението на имота.

Подадената декларация от един съсобственик /наследник/ ползва останалите съсобственици.

Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице /чл.23 ЗДМТ/. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост принадлежи на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.  Всеки от съсобствениците на имота, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Ако един и същи имот е деклариран с отделни декларации от двама и повече наследници  и има различия между декларираните  данни, най-често относно наследствените дялове /квоти/, се стига до съдебен спор за собственост. Общинските данъчни  служители нямат правомощия служебно да определят наследствените дялове в декларираните имоти.

За неподадена декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти или за подадена такава декларация след изтичане на шестмесечен срок от смъртта на наследодателя е предвидена административно-наказателна отговорност – глоба в размер от 10 до 400 лева / чл.123, ал.1 ЗМДТ/."

от тук: https://advokatatanasova.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B … 0%B5%D0%BA%D0%BB/

# 10
 • Мнения: X
Четох това , но ако може още мнения , понеже тази информация я има само с този сайт и никъде другаде не я намирам ... до колко е достоверно ?
Цитирам публикация от един сайт:

"За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците  в шестмесечен срок от откриване на наследството /т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе в сила от 01.01.2019 г.

Декларацията за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, добила известност като Декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ, се подава в общината по местонахождението на имота.

Подадената декларация от един съсобственик /наследник/ ползва останалите съсобственици.

Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице /чл.23 ЗДМТ/. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост принадлежи на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.  Всеки от съсобствениците на имота, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Ако един и същи имот е деклариран с отделни декларации от двама и повече наследници  и има различия между декларираните  данни, най-често относно наследствените дялове /квоти/, се стига до съдебен спор за собственост. Общинските данъчни  служители нямат правомощия служебно да определят наследствените дялове в декларираните имоти.

За неподадена декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти или за подадена такава декларация след изтичане на шестмесечен срок от смъртта на наследодателя е предвидена административно-наказателна отговорност – глоба в размер от 10 до 400 лева / чл.123, ал.1 ЗМДТ/."

от тук: https://advokatatanasova.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B … 0%B5%D0%BA%D0%BB/

# 11
 • Мнения: 1 922
Ами освен вече и закона да ти цитирам - ЗМДТ, чл. 14, ал. 6:
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

# 12
 • Мнения: X
Това е декларацията , в нея пише , че наследници по права линия не подават декларация ? Също така пише за този 6 -месечен срок , че започва да тече от намиране на наследството . Ами аз може да каза , че съм го открила и след 5 години ? Как така ? Можете ли да ми поясните написаното по-долу ?
,,ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 32, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
  * *
*
*
* *
*
В кои случаи се подава - при смърт на физическо лице и откриване на наследство
От кого се подава - при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.
Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
Срок за подаване - декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.,,

Ами освен вече и закона да ти цитирам - ЗМДТ, чл. 14, ал. 6:
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

# 13
 • Мнения: 1 922
Откриване на наследството е момента на смъртта.
Добре, проблем ли е за майка ти да отиде до общината? Там ще й обяснят.

# 14
 • Мнения: X
Ами в момента не е възможно . Последно питане имам - 6 месеца изтичат края на февруари. Ще рече ли това , че получаваме отново тук данъка на името на баба и тази година , а от догодина вече се разпределя ? Понеже знам , че данъците се получават около средата на февруари , тоест тогава вече са обработени, а тя няма да е подала още декларацията ?
Откриване на наследството е момента на смъртта.
Добре, проблем ли е за майка ти да отиде до общината? Там ще й обяснят.

Общи условия

Активация на акаунт