С оглед уеднаквяване максималния брой на страниците на отчетните теми и темите с продължение, вече всички подобни теми ще се заключват след 50 стр.

Моля, не превишавайте 50-та страница!
Дори и да не е пусната нова, ако старата тема е превишила 50 стр., то тя ще бъде заключена.

Изключение от 50-те стр. може да са седмичните спамо-чат теми, където има такива.
За този тип теми е задължително указването на датите на седмицата в заглавията, например (7.09-13.09)