Да съживя малко темата с питане за актуална препоръка за блиндирана входна врата за София. Бюджет 1000-1500 лв.