Цитат
Интересно ми е да разбера къде действа такъв Екип, който наистина изследва в пълния смисъл на тази дума децата, а не само преглежда документи и маркира изследване.
Eкипът действа целогодишно, така че напълно е в състояние да изследва децата,които се представят пред него. За тази цел са предвидени и специалистите в него-психолог, логопед, специален педагог, учител от общообразователно училище или професионална гимназия и председател/експерт/. Всеки си върши неговата част от работата и накрая се разисква. Не виждам нищо невъзможно в това.  Laughing
Цитат
Какво представлява тази индивидуална програма при дете със СОП?Тя начина на преподаване,на изпитване или на оценяване касае ?
Индивидуалната програма обхваща всички области от развитието и обучението на детето. Ако на него му е трудно да усвоява материала, който е предвиден за съответния клас, в тази програма се поставят задачи,отнасящи се конкретно за това дете, за това,което за него е актуално и което то е в състояние да усвои. Например ако то има ограничени представи и понятия за околния свят, една от основните задачи на обучението по принцип ще бъде изграждане на адекватни понятия и обогатяване на представите. И това може да важи за всички предмети. Вече по отделните предмети задачите се конкретизират.
В зависимост от това дали детето може да усвои минимума от учебно съдържание, т.е. това,което се изисква за поставяне на оценка /3/, то си получава равностойни оценки. Ако детето е далеч от усвояване на материал за неговата календарна възраст, то по всяка вероятност ще получи удостоверение за завършен 8 клас, а не свидетелство за завършено основно образование. С това удостоверение вече може да бъде насочено от споменатия Екип към СОУ или професионална гимназия отново след преценка на възможностите и при съобразяване с придружаващи хронични заболявания или сензорни увреждания.
Цитат
И какво означава-тъй като децата са малко ресурсен учител ще има 1 или 2 пъти седмично.Те ще се срещат с него в у-ще след часовете ли,под каква форма ще са съвместните им занимания ?
Ресурсният учител работи с норматив 5-8 деца със специални образователни потребности. Колко време ще отдели на едно или друго дете,зависи от потребностите им. Схемата на работа се определя от училищния екип заедно с родителите. Краси 76 ти каза каква е работещата схема при тях. навсякъде децата са различни и се изисква съобразяване с това. Освен това има значение дали децата, с които работи,учат в едно и също училище или трябва да посещава няколко училища.При втория вариант е по-сложно.
Относно формата, под която работи ресурсния учител:
Той работи индивидуално и групово с децата след часовете; по време на някои от часовете, особено най-трудните,той присъства в часа и подпомага на място детето. Повярвайте, получава се. И аз бях от скептиците,но сега съм убедена,че това е една отлична форма на подкрепа, особено ако учителите са направили нужното другите деца да приемат детето със специални потребности.
Добър вечер 😀
Искам да попитам тъй като сме в училище с ресурсно подпомагане, а ресурсния учител ни е от преди да постъпим в това училище
Да вметна че сме пг5г.
Срещам голямо неудобство относно посещенията му
Ходя да го взимам в 11ч.на всеки 30-40 мин. Трябва да звъня
Казвате че ресурсния работи групово и индивидуално с децата след часовете но аз не съм чула от детето някой да го е взимал
Също ми стана любопитно за това което сте написали че присъства в часа и подпомага
В нашата група няма такъв човек