„Сумата, която влагате, не се гарантира“ – това изречение най-много плаши всички, които надничат в темата как се използват инвестициите за дългосрочно #спестяване. И да, задължително всеки, който разглежда възможност за вложение, свързана с финансовите пазари, трябва да е наясно, че има риск, да знае какъв е той и дали е готов да го поеме.
Но за да успокоим големите очи на страха – това не е подходящият поглед при избор на финансови продукти, ще обясним какво значи „гаранция“ и какво значи „липса на гаранция“.

Кое е гарантирано и какво значи това
Банковите #депозити на стойност до 100 000 евро са гарантирани от българската държава. Това означава вложението плюс лихвите, но само до „тавана“ 196 000 лв. Тук е важно да се посочи, че става въпрос за влог на тази стойност във всяка една банка, а не няколко подобни депозита в една #банка. Така че ако човек иска да „разхвърля“ в различни гарантирани влогове, няма смисъл да го прави в една банка.

Как се гарантират?
Случилото се с #КТБ беше първият ни пример да видим в реалността как се осъществява гаранцията. Дори когато се окаже, че банката трябва да бъде затворена, Фондът за гарантиране на влоговете има задължението да изплати влоговете на гражданите. В случая с КТБ началото на изплащането дойде след няколко месеца, въпреки че по закон срокът трябва да е 25 работни дни. БНБ затвори КТБ на 20 юни 2014 г., а изплащането започна от 4 декември. Наложи се още през октомври Европейският банков орган да напомни за законовите изисквания за достъп до влоговете.

Защо може да няма пари в банката?
Защото банката използва парите от депозитите, за да извършва кредитната си дейност. Това е основната функция на търговската банка.

Как са защитени парите ни във взаимни фондове
Всички останали вложения, които са свързани с финансовите пазари, не са гарантирани като суми. Това е, защото вложенията се правят във #финансови инструменти, чиято стойност се променя на финансовите пазари и няма как да се гарантира една и съща стойност. Това е причината, поради която човек трябва да се информира за различните степени на риск на различните финансови инструменти, за да вземе решение.


 
Какво се случва при фалит на компания, която управлява фондове?
На първо място, системата за надзор и регулация е толкова строга, че не може да се стигне ей така до фалит – отчетността по фондовете към Комисията за финансов надзор е периодична и всяко нарушение на детайл от изискване (дори повече от изисквания брой страници на файл), се отбелязва за санкциониране. Така че още преди компанията да изпита трудности, нещата ще са ясни. В случай на решение за несъстоятелност Комисията за финансов надзор посочва друга компания за управление на фондове, която поема управлението на фондовете – т.е. нито фондовете, нито парите могат да изчезнат. Фондовата индустрия съществува от 2002 г. и не може да се „похвали“ със случай като КТБ.

Друг важен елемент от системата за защита при фондовете е, че управляващите ги не държат парите на хората в свои сметки и не могат да разполагат с тях. Сметките на фондовете, в които се превеждат пари, са при банки с лиценз за попечители – т.нар. банки депозитари.

И най-важната защита: парите са превърнати във финансови инструменти, които са регистрирани електронно на борси, в Централен депозитар и пр. Финансовите инструменти не могат да бъдат откраднати – никой не може да си сложи акция в джоба и да си тръгне.

Това е и една от причините немалка част от #спестяванията на хора, които имат суми над гарантираните по депозити, да бъдат вложени във фондове или директно в #акции, борсово търгувани фондове или други инструменти на финансовите пазари.

Къде е рискът
Рискът на вложенията, които работят на финансовите пазари, е в промяната на стойността на инструментите ежедневно. Идеята за #печалба от дългосрочното инвестиране се корени в тази непостоянна стойност – защото в един по-дълъг период човек може да спечели от движенията на стойността, като вложените пари се увеличат „сами“. Затова рискът за вложенията е пазарен.

Ако нещо е неясно или има въпроси по темата, не се колебайте да се свържете с мен:
Николай Павлов

Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net


Включете се в консултативната ни тема, където можете да зададете всички свои въпроси на финансовите консултанти! Можете да се свържете директно с тях на личните им контакти.


#ELANAFundManagement

Последна редакция: пн, 13 апр 2020, 10:40 от Редактор**