Има някои неща във финансовото #консултиране, свързано с управлението на лични #финанси, които е трудно да бъдат просто „преписани“ от западната практика, а и при променените условия в развитите икономики дори там вече не е реалистично да се спазват.  

Вече няколко пъти ми се случва мои клиенти да ми споделят кое преди ги е притеснявало и обезкуражавало да търсят начини за спестяване, след като прочетат съвети за финансово планиране. Те са останали с впечатлението, че трябва да получаваш едва ли не 5-цифрен месечен #доход, за да спазиш правилата на гурутата. И това първоначално ги е отблъснало от идеята за редовно спестяване.

Разбирам как се получава този ефект. Ако на мен ми кажат: направи си авариен фонд на стойност заплати за 12 месеца, едновременно с това #спестявай всеки месец със средносрочна цел и отделяй всеки месец за пенсионирането си – мога само да се засмея, като сметна общата сума. Защото спестяването не означава да спреш да живееш днес.  Какво са „черни дни“
Ние, по български, много често взимаме лупата на страха и започваме да увеличаваме ли, увеличаваме потенциалните опасности до безкрай. Какво са „черни дни“? Като се започне от съвсем нормалните ни извънредности да се счупи нещо, което трябва да се замени веднага; да се създаде проблем с колата и да се наредим пак при монтьора; да падне някой от семейството и да си счупи крак или да хване вирус, който изисква купчина лекарства по-дълго време – и като наберем скорост, започваме да си представяме големи неща като: уволняват ни всички едновременно; разболяваме се смъртоносно и пр. Всичко може да се случи в живота. Но съгласете се, че няма как днес да успеем да се подсигурим за абсолютно всичко възможно до края на живота си. Но пък това не значи да не се подготвяме. Получава се един парадокс: понеже е непосилно с доходите си днес да осигурим всеки ден до края на евентуално дългия си живот, ние се отказваме да правим малките всекидневни стъпки, които може да ни донесат дори малки #спестявания, но реални.  

Колко „бели пари“ ни трябват
Нуждите от един авариен #фонд всъщност са тези, заради които посягаме към кредитните карти. Но там плащаме 18% и повече #лихва на година плюс такси.

Реалистично, на нас ни трябва да поддържаме една сума от минимум 1 000 лв. – 1 500 лв., която да можем да ползваме в извънредни моменти, вместо да взимаме назаем с висока лихва.  

Тази сума може да се натрупва по малко всеки месец, без това да нарушава по-големите ни планове за #спестяване. С нея можем  да реагираме на лекарства, уред, ремонт на кола (оптимистичен вариант), спешен зъболекар, спешни специални изследвания и др.  

В какво да събираме парите за авариен фонд
Трябва да търсим варианти, които да отговарят на следните условия:
•   Да нямаме ограничения относно сумите – да можем да събираме с малки #вноски всеки месец или произволно с различни видове суми.
•   Да имаме достъп до парите веднага – да нямаме глоби или да е невъзможно да изтеглиш пари, когато ти трябват – идеята все пак  е да реагираме на извънредни обстоятелства.
•   Да са защитени парите – финансовият продукт не трябва да подлага сумата на #риск – по-рисковото #инвестиране е подходящо за дълъг период, а не за кратък.
•   Ако може, да има възможност за увеличение на средствата.

Имаме три варианта като финансови продукти: спестовна сметка (разплащателна сметка, обявена от банката като спестовна с някакво много минимално олихвяване), срочен депозит на вноски, много консервативен взаимен фонд .Пример за консервативен фонд без такси – ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

Ако искате да научите повече за вариантите и как можете да спестявате за авариен фонд постепенно, не се колебайте да се свържете с мен, за да обсъдим. Това не води до ангажименти или натиск за ползване на платени услуги.

Сиана Даскалова
Консултант "Финансови услуги"
Тел.: 02/ 81 000 72
Мобилен тел.: 0887 855 031
email: daskalova@elana.net


Информация за спестовни планове и фондове
https://www.elana.net/bg/fund-management/index.html

Пишете/обадете ни се директно или се включете в консултативната ни тема, или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

Дисклеймър:
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.


#ELANAFundManagement

Последна редакция: пн, 13 апр 2020, 10:58 от Редактор**