Ок.
Опитах се най добронамерено да помогна .
Съжалявам ако го разбирате по друг начин .