Има ли някаква програма за възстановяване на папка Екранни снимки в телефон с андроид? Телефонът ми непрекъснато си прави някакви резервни копия и понеже нямаше повече място, ми предложи да освободи и като избрах опцията, ми е изтрило папка Месенджер и Екранни снимки в телефона. Не са в кошчето, проверих