Насоки за кърменето

Чрез кърменето жените дават най-добър стар в живота на своите деца. Акушерките са запознати с предимствата, които осигурява кърменето за здравето на майката и детето и насърчават жените да кърмят толкова дълго, колкото желаят те и техните деца. Индивидуалните консултации и помощ при всички въпроси, отнасящи се до кърменето, са включени в акушерските грижи за жената през периода на бременността, раждането, следродилното очистване и времето след това.


Бременност
По време на бременността съветите за кърменето са неотменна част от предварителните грижи за родилката, консултациите, подготовката за раждането или специалните курсове по кърмене.


Раждане
Веднага щом бебето покаже своята готовност да суче, майката и детето получават помощ за първото кърмене. Детето може да бозае толкова, колкото иска. Капка по капка, с малките количества коластра бебето се научава как да координира сукането и преглъщането с дишането. След този първи прием на храна и ласки следват рутинни мерки като U1 (първият задължителен преглед на бебето след раждането - б.м.), претегляне, измерване и къпане. След цезарово сечение бебето се поставя на гърдата, когато майката е готова за това.


Следродилно очистване – ранен период
В първите дни след раждането с майките се провеждат изчерпателни консултации. Наред с правилната техника за поставяне на гърдата се показват и упражняват различни пози за кърмене. Непрекъснатият контакт между майка и дете се осигурява само от 24-часово присъствие на бебето в стаята на майката. Той подпомага жената да опознае нуждите на нейното дете и да го кърми според тях. След първите 24 часа това са по правило най-малко 8 хранения. Сънливите деца трябва да се събудят и сложат на гърдата. При този режим на кърмене всеки допълнителен прием на течност или храна е излишен. Тегловните проби при кърмените деца не са много изразителни. Ежедневното премерване на теглото е напълно достатъчно, но не е задължително. Спокойствието, близостта до детето и телесният контакт се отразяват благотворно върху производството на мляко и рефлекса на потичането и стимулират отпускащо начало на кърменето. Използването на биберони-залъгалки и шишета може да предизвика объркване в сукателния рефлекс на детето и не трябва да бъдат използвани през първите 6 до 8 седмици. Предпазните накрайници за гръдни зърна могат не само да объркат сукателния рефлекс, но и да доведат до намаляване на кърмата. Затова трябва да са налице сериозни основания за използването им. Освен това акушерката разговаря с майката за нейното хранене и дава съвети на родителите относно семейното планиране.


Следродилно очистване – късен период
Грижите през този етап до края на периода на кърмене дава възможност на акушерката да подкрепи жената в нейната домашна обстановка и да ѝ даде сили в нейната нова роля на майка. Главни моменти при консултациите стават обсъждането на евентуални проблеми и възможностите за решаването им със съдействието на жената. Акушерката разговаря с родителите за бъдещото протичане на кърменето. На жената се обяснява, че при възникване на трудности в кърменето, тя веднага трябва да се свърже с акушерка. Това гарантира, че жената незабавно ще бъде информирана при възможни начални симптоми. Акушерската помощ до края на кърменето е законово регулирана в съответните разпоредби. По време на консултациите акушерката осведомява и за въвеждането на допълнителните храни. Жената се насочва към групи по кърмене и групи от майки и деца, където може да получи помощ и подкрепа при ежедневните грижи за новороденото. При продължителните грижи от бременността през раждането, следродилния период до края на кърменето между акушерката, майката и семейството се изгражда база на доверие. Акушерките осъзнават това и се отнасят изключително отговорно. Те работят в дух на сътрудничество с жените и техните семейства.

Преведе Стейси
Източник - Правила на немските акушерки към Дружеството на немските акушерки

Последна редакция: чт, 09 сеп 2021, 16:57 от Редактор*