Целите на 40 ниво ( мойте цели):
1.Трябва да имаш минимум 850 000 точки;
2.Купи си поне 6 стола за дома си;
3.Завърши курс за учители;
 Като стана 41 че ви информирам за целите

Има нова тема и на първа страница ги има до 49-то ниво