Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Координати на Ресурсните центрове в страната

  • 49 192
  • 1
  •   1
Отговори
  • София
  • Мнения: 2 262
Какво трябва да знаят родителите на деца със СОП!
 
След като забележите някакъв проблем в развитието на детето си, обърнете се към личния си лекар, класния ръководител или към специалист от Ресурсния център. Ако те констатират необходимост от специализирана помощ, детето трябва да бъде насочено към лекар-специалист или Лекарска консултативна комисия.

Лекарят-специалист или ЛКК изготвят документ, в който се описва проблемът и се дават препоръки.
Подайте молба до председателя на Екипа за комплексно педагогическо оценяване на Регионалния инспекторат по образованието - за извършване на първична оценка на общото развитие на детето / ученика.

Явете се с детето / ученика пред ЕКПО на РИО на насрочената дата, като носите със себе си следните документи: медицински документ, издаден от съответния лекар-специалист, психолого-педагогическа характеристика на детето / ученика, написана от учителя на групата или от класния ръководител, творчески работи на детето / ученика - рисунки, писмени работи и други материали.

При извършване на първичната оценка Вие участвате в работата на ЕКПО и можете да изразявате своето мнение.

Специалистите от ЕКПО на РИО попълват Карта за общото развитие на детето / ученика. В картата те записват становище за вида, формата и мястото на обучение.

Директорът на общообразователното училище / детската градина със заповед определя състава на училищния (или на детската градина) ЕКПО, който изработва индивидуална образователна програма на детето / ученика. Председателят на ЕКПО запознава родителя / настойника с програмата.

В края на всяка година ЕКПО в детската градина (или в училището) препоръчва как да продължи по-нататъшното обучение на детето / ученика - по индивидуална програма, или по общообразователна, с или без ресурсно подпомагане.

За извършване на комплексното педагогическо оценяване се представят следните документи:

1. молба от родителя, настойника, попечителя или от директора на специализирана институция за деца, в която детето е настанено;
2. медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от лекарска консултативна комисия, специализирана по профила на заболяването, или от териториална експертна лекарска комисия, с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания в зависимост от вида увреждане или нарушение;
3. психолого-педагогическа характеристика на детето от учителите на група в детската градина или на ученика - от класния ръководител в училището или от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата и учениците със специални образователни потребности, настанени в специализирани институции за деца;
4. удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование;
5. творчески работи на детето или ученика, писмени работи, рисунки и други материали.

Съгл. Чл. 14 от Наредбата, Комплексното педагогическо оценяване е насочено към определяне на:
1. интелектуалните и когнитивните способности;
2. езиково-говорните умения;
3. моторно-двигателните умения;
4. уменията за самостоятелен и независим живот;
5. формите за обучение и общуване на детето или ученика в зависимост от увреждането, нарушението или затруднението;
6. потенциалните способности и индивидуалните образователни потребности;
7. основните цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и потребностите на детето или ученика;
8. специалните методи и средства за постигане на целите и задачите;
9. индивидуалния подход в психосоциалната рехабилитация;
10. необходимите специалисти за работа с детето или ученика;
11. ролята на родителите, настойниците, попечителите или директорите на специализираните институции за деца в образователно-възпитателния процес на детето или ученика

Ресурсен център София област се намира в гр. Годеч или гр. Своге  Thinking
Адрес:
ул. "Проф. д-р Асен Златаров" № 3
Телефон: 0886 794 326   
E-mail: rc_sf_obl@abv.bg


Ресурсен център-София-град кв.Гео Милев ул.Владово №1, сградата на бившото 5-то ПУ
               02/828-94-97; 920-15-89
E-mail: rcenter_sf@abv.bg

Ресурсен център гр. Русе - http://www.rcrusse.eu/
Ресурсен център Русе
Площад "Левски 1А"
7012 Русе, България
Телефон: +359 82 860 116
FAX: +359 82 860 116
E-mail: rcrusse@gmail.com

Ресурсен център - Стара Загора
http://rcsz.org/page.php?id=16

Ресурсен център - Варна
http://resource-centre-varna.com/ 
бул.”Сливница” №113 Телефон: 052/641 670
r.centar@abv.bg  Лице за контакти: Лидия Широкова

Ресурсен център - Бургас 
Ул. „Индустиална” №1, ет. 2 Телефон: 056/ 82-52-39 
rc_burgas@abv.bg Лице контакти: МариянаГерманова

Ресурсен център - Габрово
бул. Брянска 3 Телефон: 066 / 800 214 
ResCentar_Gabrovo@ABV.BG

Ресурсен център - Благоевград
гр.Благоевград, ул. Братя Иванови  №7, п.к.305
сл.тел.073/83 33 41
Работно време:
понеделник – петък
8:30 до 17:30ч.
res_centre@mail.bg
www.rc.blagoevgrad-bg.eu

Ресурсен център - Велико Търново
ул."Мармарлийска" 26
Телефон: (062) 60-33-12         
E-mail: resursencentar_vt@abv.bg
Сайт: http://rcenter-vt.com

Ресурсен център - Видин
Ул. «Цар Симеон Велики» № 132
Телефон: 094/ 606868
E-mail: rescentre_vidin@abv.bg
Сайт: http://www.rescentre-vidin.hit.bg/

Ресурсен център - гр.Враца
ул."Огоста" №4 тел. 092/621 569         
E-mail: GStatkova@abv.bg
Сайт: http://rc-vratsa.my.contact.bg

Ресурсен център - Добрич
ул. "Йордан Йовков" 4
Телефон: 058/ 60 55 14
E-mail: rc_dobrich@abv.bg
www.rcdobrich.hit.bg

Ресурсен център - Кърджали
Адрес: ул"Капитан Петко Войвода"№3а
Телефон: 0361/86 061
факс: 62 484
E-mail: rc_kj@mail.bg

Ресурсен център - гр. Кюстендил
Адрес: ул. "Кокиче" №7
Телефон: 078/522910         
E-mail: r.centar_kn@abv.bg

Ресурсен център - гр. Ловеч
Адрес: ул. "Стара Планина" 31
Телефон: 068/600-181         
rescentyr_lovech@abv.bg
http://rescenter-lovech.hit.bg/

Ресурсен център - гр. Монтана
Адрес: ул. Неофит Бозвели №22
Телефон: 096/306219         
E-mail: rcpiovdusop_mont@abv.bg
Сайт: http://store4.data.bg/rcmontana/

Ресурсен център - гр. Пазарджик
Адрес: ул. “Веслец “2А
Телефон: 034/ 48 00 38
E-mail: rc_pz@abv.bg
http://rcpz.hit.bg

Ресурсен център - гр. Перник
Адрес: кв. "Хр. Смирненски" бл. 4
Телефон: 076/607-181         
E-mail: rcpk@abv.bg
Сайт: http://rcpk.dir.bg

Ресурсен център - гр. Плевен
Адрес: бул."Георги Кочев " № 66
Телефон: 064/805-188         
E-mail: resource_centre.pl@abv.bg
Сайт: http://rcpleven.com/

Ресурсен център - гр. Пловдив
Адрес: ул. "Прохлада" 1
Телефон: 032/ 260 152
E-mail: resursencentar@abv.bg
Сайт: http://resursencentarplovdiv.hit.bg

Ресурсен център - гр. Разград
Адрес: ул." Никола Вапцаров" 10
Телефон: 084/62 12 45         
E-mail: resursen_centar_rz@abv.bg

Ресурсен център - гр. Силистра
Адрес: ул.Христо Смирненски 5
Телефон: 086/823612         
E-mail: r_centerss@abv.bg

Ресурсен център гр. Сливен
Адрес: кв."Българка" ул."Д.Добрев"
Телефон: 044/68 10 22         
E-mail: resursencenter_sliven@abv.bg

Ресурсен център - гр.Смолян
Адрес: Ул.Братан Шукеров 19
Телефон: 0301/89909         
E-mail: rcio_smolyan@abv.bg

Ресурсен център гр.Търговище
Адрес: ул. "Трапезица", № 66
Телефон: 0601 / 6 44 64 GSM:  +359 895 66 41 66         
E-mail: resursencentar_tg@abv.bg
Сайт: http://www.resursencentar-tg.hit.bg

Ресурсен център гр. Хасково
Адрес: ул.”Иглика” №14, етаж 3
Телефон: 038/668292         
E-mail: rc_haskovo2006@abv.bg
Сайт: http://www.rchaskovo.info

Ресурсен център - гр. Шумен
Адрес: ул. "Милан Борисов" 16
Телефон: 054/ 832260
E-mail: resursentzentar_shu@abv.bg
Сайт: www.rcentarsh.com

Ресурсен център - гр. Ямбол
Адрес: ул. “Стефан Караджа” №38
Телефон: 046 / 62 11 33
E-mail: rescenter.yambol@abv.bg


http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … nite_centrove.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа http://rio.yambollan.com/docs/hroni4ni.doc


НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА: http://www.rio.icon.bg/n11.rtf

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН  http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/44054.html

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания  http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … 2009_deca_SOP.pdf това е наредбата която замени №6 за децата със СОП

# 1
  • Мнения: 8
Здравейте!  Забелязах ,че за градовете Годеч и Своге сте написали един адрес на ресурсните центрове. Интересува ме  адреса на ресурсния център в гр. Своге.  Благодаря предварително!

Общи условия

Активация на акаунт