Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 28 авг. 2014, 14:02 ч.

Майчинство при осиновяване

 • 79 672
 • 159
 •   1
Отговори
# 90
 • Мнения: 66
И при обезщетението от 50% при неползването на отпуск за бременност и раждане и при това за гледане на малко дете, условието е да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Съгласно новопредвидения чл. 53г ако не се ползва отпуск за осиновяване, осиновителят ще има право на 50% обезщетение, ако детето не е настанено в заведение на държавна издръжка или не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение. Тоест осиновителите в действителност няма да имат възможност да използват правото си на 50% обезщетение при неизползването на този отпуск, за разлика от при другите отпуски, тъй като колко са осиновителите, които ако се върнат на работа могат да оставят детето си на друг а не в ясла/ детска градина. И ще могат ли вече осиновилите да ползват такова обезщетение за разликата от ползваното до 365 дни в случай, че детето посещава ясла?

# 91
 • Soft kitty, warm kitty, little ball of fur, happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr!
 • Мнения: 993
Не съм сигурна, че яслите и ДГ се водят заведения на Пълна държавна издръжка. Нали се плащат такси от родителите - тези пари си влизат в ДЗ.

Имам биологично дете, което тръгна на ясла на 1г и 1 месец. От тогава до навършването на 2г. получавах 170лв./месец - 50% от 340лв. - майчинството за втората година за отглеждане на дете.
Защо при осиновените да е различно? Нали пак сме по майчинство първата година, в която детето е при нас? При условие, че е осиновено след навършване на 2 годишна възраст; както и до навършване на 2г. възраст - майчинството се заплаща както при биологично родено дете - до навършването на 1г. - 90% от средната брутна заплата за 24 месеца назад и втората година - по, вече, 380 лв.
 

# 92
 • Мнения: 189
От януари 2017 г. това вече не е така. Независимо дали детето е родено или осиновено в семейството при тръгване на ясла, родителя не получава нищо. Това е в следствие на промяна на чл.53 от
 Кодекса за социално осигуряване, където вече не фигурира текста: "...на пълна държавна издръжка..."

Ето и цялата извадка на чл.53
Обезщетение при отглеждане на малко дете
Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., бр. 68 от 2006 г., бр. 89 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение, включително и детски ясли, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в сроковете по ал. 1 - 4.

# 93
 • Мнения: 205
Добре, това е за пълния размер на обезщетението, което естествено не се изплаща, ако детето ходи на ясла. Обаче, ако детето е на ясла и майката работи, тогава има право на половината от това обезщетение, но вече по чл.54. Ако не го променят, би следвало майката да има право на него.

Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.,
бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо
43
заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично
обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:
1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което
ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) самоосигуряващото се лице с право
на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо
заболяване и майчинство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009
г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването
на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение
се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника. Обезщетението се
изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и
майчинство.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., изм., бр. 89 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., в сила от 1.07.2010
г., бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на
детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за
закрила на детето или е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при
отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

# 94
 • гр. София
 • Мнения: 2 248
Цвети 75 ме е изпреварила, в момента аз получавам такова обезщетение 50% по чл.54  от КСО в размер на 190лв от 01.01.18г.  защото се върнах на работа. При него няма изискване детето да не посещава ясла.

# 95
 • Мнения: 66
Говорим за различни неща.
Нещата стоят точно така при обезщетението за ползване на отпуск за гледане на дете. Но когато не се ползва отуска и се върнем на работа имаме право на обезщетение в размер на 50 на сто и то ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка-чл.50а, ал.3 и чл.54, ал. 3. В придвижданите промени, обезщетение за неползване на отпуска за отглеждане на дете се предвижда, ако детето не посещава детска ясла/ учебно заведение.

# 96
 • Мнения: 66
Предвиждания нов чл. 53г, ал. 3 в публикувания на сайта на социалното министерство закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, чараграф 10, т. 9. Качен е вече и в  сайта на Парламента.

# 97
 • Мнения: 66
Обезщетение при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
Разглеждах го, тъй като ако осиновеното дете към датата на влизане в сила на закона, 1.7.2018 г. не е навършило 5 години, се предвижда да има право на обезщетение за отпуск за осиновяване (100%)или обезщетение за неползването му (50%), в случай че полученото към момента обезщетение е за период по-малък от 365 дни - за размера на разликата. И тъй като повечето осиновители са се върнали на работа и децата им посещават ясла/градина, не биха могли да ползват отпуск за осиновяване за разликата до 365 дни и следва да имат право на обезщетение за неползването му в размер на 50 на сто за разликата до 365 дни от ползваните. Но в проекта отново се изисква да не посещават ясла/ учебно заведение, за да имат право на обезщетението за нечолзване на птпуска. По същия начин ще стоят нещата и за осиновяващите след 1.7.2018 според настоящия проект.
?

# 98
 • Мнения: 115
Здравейте, след 1.7.2018г, какво става с тези , които към момента са осиновили детенце до две години. Питам защото ние осиновихме нашето момченце през декември.

# 99
 • София
 • Мнения: 152
Да, аз също се вълнувам какво се случва със заварените случаи. Дали не е добре да се попита в НОИ?

# 100
 • Мнения: 35
В нашият град счетоводителката като подавала документите ми да излизам в майчинство, попитала НОИ и ѝ казали, че към момента нямат сведени инструкции как ще се процедира.
Пердполагам, ще трябва да изчакаме май-юни да дойде, за да има яснота по процеса.

# 101
 • Soft kitty, warm kitty, little ball of fur, happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr!
 • Мнения: 993
Момичета, дали има нова информация по промените, че май съвсем скоро ще ме засегнат пряко Blush Дали ще важи една година на 90% и за под 2 годишните осиновени малчугани?

# 102
 • Мнения: 3 690
Да, ще важи за всички деца до навършване на  5-годишна възраст. Само не знам от кога влиза в сила.

# 103
 • Мнения: 205
От първи юли по мои спомени.

# 104
 • Мнения: 189
Момичета, дали има нова информация по промените, че май съвсем скоро ще ме засегнат пряко Blush Дали ще важи една година на 90% и за под 2 годишните осиновени малчугани?

Ако осиновите детето си преди първи юли и към момента на осиновяването е било под 2 годишна възраст, то вие попадате в така нареченото "заварено положение". Отпуска за родителите, които попадат в "заварено положение" е строго индивидуален за всеки конкретен случай и всичко зависи от възрастта на детето към момента на осиновяване и колко отпуск е бил ползван преди 1 юли 2018 г. В заварено положение са и всички родители, които вече са се върнали на работа, но са осиновили след 2014 година, при условие че са били с детето си за по-малко от година, независимо с какво обезщетение. Друго важно условие за ползването на отпуск при осиновяване, независимо дали е заварено положение или не, то е детето да не посещава детско заведение.

Общи условия

Активация на акаунт