Някой чувал ли е за тези магове оттука http://www.chernamagia.com/ ?
Мошеници ли са, какви са?