В някои въпроси, отправени към нас, се вижда, че хората са изпитали разочарования, свързани с фондове /пенсионни или взаимни/, защото предварително не им е била дадена ясна информация за таксите, които се удържат, както и за това как функционира всъщност фондът.  
Затова решихме да обобщим някои от конкретните неща, които човек трябва да търси и гледа, когато избира взаимен фонд, за да е наясно какво решение да вземе.  


Какъв фонд
На първо място, трябва да си дадем сметка, че думата #фонд не носи много положителен заряд в паметта на българския потребител заради историите с #финансови #пирамиди от първата половина на 90-те години на XX век, когато все още нямаше закони, установена финансова система с регулация и санкции, лицензиране на институции и пр. Като имаме предвид, че законните финансови продукти съществуват само от по-малко от 20 години, а в западния свят домакинствата ги употребяват от повече от век , разбираемо е защо все още е необходимо да се обяснява подробно. Но при всички случаи прозрачността от страна на финансовите компании е задължителна.

Ето един поглед към разпределението на спестяванията на домакинствата в Западна Европа: ясно се вижда, че стремежът е към ползване на различни финансови продукти, които се използват за различни цели и съответно – за различен времеви хоризонт.Но да се върнем на взаимните фондове.
Взаимният фонд е предприятие за колективно #инвестиране – много хора купуват дял от една пита и тези събрани #пари се управляват по зададена инвестиционна политика и правила от професионалисти, като предимството е, че вместо човек сам да си купува финансови инструменти при непосилни за малките суми комисионни и борсови такси, фондът с големите суми го прави вместо него, като му спестява разходи и не го занимава да разбира от финансови отчети и прочие, а само му дава резултата от финансовите пазари за неговите спестявания. При взаимните фондове няма ограничения за теглене на средства и за тези, които са български, и от ЕС, няма данък печалба. ТУК можете да прочетете на достъпен език и накратко за спецификата на взаимния фонд.

Пенсионните #фондове са структурирани по същия начин, но тъй като са част от пенсионно-осигурителната система, подлежат на по-различна регулация. Какви са разликите с пенсионните фондове, можете да видите в материала ни за вложенията с нисък риск.

Къде мога да сравнявам данни за взаимни фондове
Имате пълната възможност да получите представа какво прави цялата индустрия, което ще Ви даде идеята за сравнение на предложения фонд с всички други. Очевидно е, че ако цял един пазар предлага определено ниво на доход, това, което съседът Ви е казал за 50% на година, не е вярно.  

Лицензираните български взаимни фондове имат асоциация, която събира данни от всички всеки ден и ги публикува на сайта си – това е Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). На сайта ѝ в меню „Котировки“ можете да извадите данни в Excel за доходност на всички фондове за различни периоди. Те са разпределени по рискови профили (инструменти, в които инвестират) спрямо съществуващите стандарти в ЕС: тип паричен пазар, облигационен, смесен консервативен, смесен балансиран и фондове в акции.Какво гледат финансистите при дохода
Ако попитате един професионалист какво ще погледне при сравнение на фондовете, той ще Ви отговори, че ще провери данните за два показателя, които сравняват постигнатия #доход с поетия риск за него: стандартно отклонение и коефициент на Шарп. В данните на БАУД при доходността на всеки фонд има данни за стандартно отклонение. Някои фонд мениджъри, като ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, публикуват и коефициент на Шарп. Стандартното отклонение измерва риска на инвестиционния портфейл –неговата стойност показва с каква степен на риск за инвестициите е постигната съответната доходност. Големи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на риск при постигане на доходността. Да речем, че гледате два фонда с еднакъв риск, но различни данни за постигнат доход за същия период. Единият е реализирал 5%, а другият – 2%. Естествено, Вас Ви привлича по-високият процент. Но погледнете стандартното отклонение за двата фонда. Ако видите значително по-голяма цифра при този, който е реализирал 5%, имайте предвид, че той е поставил инвестициите на по-висок риск – това значи, че днес са 5%, но утре може да отиде много по-ниско. Така човек избира фонда с по-устойчиви резултати.  Малко повече за сравнение на фондове можете да видите на тази страница.

Национални класации на взаимните фондове
Много улеснява спестителите това, че вече има традиционни годишни национални класации на взаимните фондове, които се изчисляват от #финансови анализатори на база на точните данни, като се взема предвид не само постигнатият доход на фондовете, но и професионализмът, с който са управлявани. При пресмятането се включват данни за доход за различни периоди и показателите за риска при управлението.  

Едната класация е на сайта Моите пари и се публикува в първото тримесечие на годината. Другата класация е на investor.bg и се публикува в последния месец на годината. Те улесняват инвеститорите, като дестилират на професионален принцип най-доброто постигнато от индустрията за годината и за последните 3 години.  

Минутка за самореклама: Горди сме, че фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт всяка година заемат позиции във водещите тройки в различни категории.  

Какви такси има при фондовете


Обикновено оплакванията на хората са свързани с това, че научават за такси впоследствие, а не са информирани предварително.

Такса емитиране и такса обратно изкупуване
Всички фондове имат такси за вход и изход – при покупка на дялове от фонда или при продажба на дялове (изтегляте парите с доходността). Наричат се такса емитиране и такса обратно изкупуване. При българските фондове нивата им са в диапазона 0.1% – 0.5%, като са начислени в цената на 1 дял. Това означава, че като видите цената на 1 дял, няма да плащате нещо извън нея. Някои фондове, обикновено чуждестранните, имат високи начални такси (да речем 2% до 5%). Има фондове, които са освободени от двата вида такси, за да насърчават вложителите свободно да ползват фонда за „паркиране“ на средства за кратки периоди. Такъв фонд при нас е ЕЛАНА Фонд Свободни пари.

Такса управление
Таксите за управление на взаимните фондове се начисляват на всички активи. Това е и едно от предимствата на тази схема за колективно #инвестиране, тъй като разходите се разпределят между всички #инвеститори, а не е като при директното инвестиране на финансовите пазари, където всеки си плаща комисионите и таксите. Те не се плащат отделно от обявената цена на 1 дял. Когато гледате обявените доходности на фондовете, няма нужда от тях да изваждате таксите, защото вече са отчислени. Определящото за такса управление е рисковият профил на фонда, тъй като професионалният екип „има повече работа“ като активно управление, когато става въпрос за портфейл с повече различни видове #активи – т.е. при по-нисък риск таксата е по-ниска. Нивата на таксите са от 0.5% до 3% от средногодишната нетна стойност на активите на фонда.  

Такса добро представяне
Тази такса, която в някои случаи е наречена „такса успех“, или на английски success fee, обикновено се начислява от чуждестранните фондове и от пенсионните фондове. Тази такса се начислява от постигнатата доходност и трябва да е дефинирана в кои случаи се взима – това не следва да е просто такса заради това, че фондът не е на минус например. При инвестиционната стратегия на фондовете се залагат сравнителни параметри, наречени #бенчмарк, и такса за успех се свързва с постигане или надминаване на някакъв бенчмарк. При българските взаимни фондове няма да откриете такава такса, тъй като индустрията е млада и се бори за всеки човек.

В следващ материал ще опишем още някои важни неща, които трябва да се знаят при избор на фонд, за да няма изненади впоследствие.
Междувременно, ако имате въпроси или нужда от съвет, не се колебайте да се свържете с мен лично.

С пожелания за печеливши стратегии с парите,
Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net

Информация за взаимни фондове и спестовни планове

Включете се в консултативната ни тема или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

#ELANAFundManagement

Последна редакция: пт, 10 апр 2020, 11:17 от Редактор**