mmoira, да, сумата, което може да се ползва е по-голяма.В НАП е упоменато колко и как.

Krem112, да може да го направите по този начин.

iren11, от поне две години вече не се изисква подпис на другия родител в приложението, тъй като може да се ползва от двамата частично.При подписване на личната деларация всеки носи наказателна отговорност за декларираните данни, а НАП проверява точно тези облекчения много лесно.