Със сигурност там имаше няколко блока, които бяха с изляти основи през 2014г. Ходила съм на гости в района и обсъждахме, че е замразен строеж от кризата. Скоро пак ходих и видях, че е достроено, но не знам подробности дали са махали старите, какво е станало. В близост до дома ми имаше подобен строеж и там направо върху старите основи достроиха блока. Не знам има ли технология за укрепване на старите.
Благодаря ти!