След 20 години във финансовия сектор ми е много трудно да изчисля стотиците пъти, в които съм чул въпроса: „Как да удвоя парите, които имам“ или най-скромното „Искам поне 10% на година“. Когато започна да обяснявам, някои хора се разочароват. После чета в медиите за измамници, които обещали 20% до 50% от акции на Apple и хората дали всичките си пари, които, естествено, изчезнали.
 
Затова реших, че може би ще е полезно, ако опиша няколко важни начина, по които човек сам да прецени какво е възможно като доходност и да има реалистични очаквания.  

10% на година без риск?


Направо Ви казвам: не може. Банките дават лихва на #депозити, която отразява, първо, лихвените нива на централните банки, и второ – желанието и нуждата на банките да „съберат“ пари от домакинствата, за да ги раздават като #кредити. Разбира се, факторите са комплексни, но няма нужда да Ви заливам с тежка теория. Тук някой ще каже: да, ама има нискорискови инструменти като облигациите, които могат да предложат такава лихва (при тях тя се нарича купон). Аз ще му припомня: но те не са безрискови и гарантирани. Ако са издадени от компания, тя може да спре да плаща или да фалира. Ако са от държава – и тя може да стигне до неплатежоспособност и да преструктурира дълга. Вижте повече за нискорискови вложения.

#Спекулантите на финансовите пазари могат да получат такава #доходност дори за часове или за ден, но това е плод на дълго учене и непрекъснат анализ на голям брой фактори. Не е въпрос на чист късмет или лотария.  
Трябва да посочим, че има в историята периоди на балонизиране на пазарите, когато висока доходност може да се получи при нисък риск за 1 – 2 години, но после следва голяма загуба. Като пример мога да посоча разрастването на българската #борса след 2005 г., като през 2006 г. беше нормално от нискорисков фонд да получите 20% годишна доходност, а през 2007 г. имаше фондове в #акции, които обявяваха 100% доходност за 9 месеца. Но само няколко месеца по-късно това доведе до болезнени спадове, в които имаше над 80% загуби. Затова искам да обърна внимание, че това не са нормални етапи от развитието, а дисбаланси в определен период.


 
Постулатите


Два са най-важните постулати, свързани с доходността, които не трябва да забравяте:
•   Доходността от финансовите пазари е пряко свързана с риска, който се поема;  
•   За да се получи максимална доходност, трябва да се поеме висок риск за дълго време.  

Всеки, който се опитва да казва и предлага нещо извън тези постулати, просто се опитва да Ви измами.  

Исторически параметри на доходността

Мога да Ви посъветвам винаги да се ориентирате в най-ниското и най-високото възможно, за да имате някакъв ограничен обхват, в който да правите преценка, като взимате решение за вложение. Най-ниският доход можете да сверявате по историческите данни за лихвените нива на депозитите. Най-високият доход се измерва по историческите данни за представянето на финансовите пазари. Този обхват, който Ви предлагам, не е свързан с представа какво можете да получите, ако вложите пари сега. Той е, за да получите представа какво изобщо е възможно във времето, за да не бъдете манипулирани от нереалистични числа. Като „таван“ можете да ползвате средни исторически стойности за пазарите на акции, като обикновено в инвестициите се ползват данните за американския индекс S&P 500. При него средната годишна възвръщаемост за периода от 1926 г. до 2018 г. е 10%. Но трябва да се има предвид, че от 1957 г. е променен, така че оттогава до 2018 г. средната годишна възвръщаемост е 8%. В този реалистичен обхват вече може да варират различните финансови инструменти.

Защо взаимните фондове не могат да имат доходността на борсовите индекси при тяхното добро представяне?

Много често ми казват: ето американските борси са направили 14% миналата година, а фондът в акции – не е. Активно управляваните взаимни фондове служат точно за оптимизиране на резултата, като се тушират загубите на нивата на дъното на пазара, но също и не може да вземе върховете на печалбите. Затова осигурява оптимална доходност, която пък вложителите могат да вземат, без да се заминават и да следят какво се случва.


 
Три места, където да видите колко „дава“ пазарът

Когато човек иска да прецени какво да избере, трябва да се запознае с това, което е възможно да му даде пазарът. Ние имаме много желания, но те не могат да диктуват какво се случва на „пазара на парите“.
 
Сайт на БАУД – лицензираните български взаимни фондове имат асоциация, която събира данни от всички всеки ден и ги публикува на сайта си – това е Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). На сайта ѝ в меню „Котировки“ можете да извадите данни в Excel за доходност на всички фондове за различни периоди. Те са разпределени по рискови профили (инструменти, в които инвестират) спрямо съществуващите стандарти в ЕС: тип паричен пазар, #облигационен, смесен консервативен, смесен балансиран и фондове в акции.

Национални класации по доходност на фондове – в България има традиционни годишни национални класации на взаимните фондове, които се изчисляват от #финансови анализатори на база на точните данни, като се взема предвид не само постигнатият доход на фондовете, но и професионализмът, с който са управлявани. При пресмятането се включват данни за доход за различни периоди и показателите за риска при управлението. Едната класация е на сайта Моите пари и се публикува в първото тримесечие на годината. Другата класация е на investor.bg и се публикува в последния месец на годината. Те улесняват #инвеститорите, като дестилират на професионален принцип най-доброто постигнато от индустрията за годината и за последните 3 години.  

Чуйте как ще Ви обясни реалистичната доходност един успешен #финансист с опит от 30 години не само със своите #пари, но и с грижата за увеличение на парите на много хора (с малки и големи суми). Това е Камен Колчев, основател и главен изпълнителен директор на финансовия холдинг ЕЛАНА – вижте накратко във видеото:


Вижте още нашите статии за:
•   Какви показатели да гледам, за да преценя дали доходността не е реализирана с поемане на по-голям риск, отколкото е необходимо? - ТУК
•   Нискорискови вложения и доходност - ТУК


Пишете/обадете ни се директно или се включете в консултативната ни тема, или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net
Информация за взаимни фондове и спестовни планове
http://www.elana.net/fund-management


#ELANAFundManagement

Последна редакция: пн, 13 апр 2020, 10:37 от Редактор**