Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Лора Томанова и адв. Светлана Кирева

 • 24 416
 • 241
 •   1
Отговори
# 30
 • Мнения: 119
Здравейте отново, Tan4eto.23, видно от предходния ни пост, от наша страна е предоставен вероятностен и абстрактен отговор на Вашето запитване, базиран както на предоставената информация от Ваша страна, така и съобразен с императивните изисквания на законодателството в сферата на адвокатурата.

При евентуални претенции от банката, вероятно същите няма да бъдат уважени от съда, при правилно процесуално поведение от страна на длъжника. При вземания с по-малък размер, банката може да се удовлетвори от движими вещи или чрез запор на банкова сметка.

За категорично  становище по правния казус е необходимо запознаване с цялостната фактология и документация по случая, което е невъзможно в рамките на настоящата тема, а и по закон се осъществява единствено и само в рамките на платена юридическа консултация, с оглед на което Ви съветваме да се обърнете своевременно към адвокат.

# 31
 • Мнения: 119
Здравейте, zai4eee, следва да знаете, че производството по съдебна делба е особено двуфазно производство, като компетентен съд винаги е съответният районен съд по местонахождение на съсобствените имоти, в рамките на което задължително следва да участват всички съсобственици, като всеки един от тях има правото да иницира производството във всеки един момент, като правото му не се погасява по давност. Производството е особено по своята същност, дълго и комплицирано както от правна, така и фактическа страна, затова и до него следва да се прибягва,  само и единствено в случай че е невъзможно да бъде осъществена доброволна (извънсъдебна) делба. В рамките на първата фаза се определя посредством съдебно решение със задължително действия спрямо страните по отношение на кои лица, за какви имоти и при какви дялове ще бъде осъществена делбата, докато на втора фаза се извършва същинската делба на съсобственото имущество, както и се разрешават финансовите спорове, възникнали по повод съсобствеността, между съсобствениците.

            Разноските в производството по съдебна делба се заплащат от страните съобразно техните дялове и то в рамките на втората фаза. При отхвърляне на иска за делба и нейното недопускане, разноските се понасят от ищеца.

            В случай че само един от съсобствениците ползва съсобствения/те недвижим/и имот/и, независимо дали активно,  или пасивно посредством заключване на имота, например, то другите наследници имат правото и в двете фази по делбата да поискат от съда постановяване на привременни мерки – т.е. съдът да постанови кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните трябва да плащат на другите срещу ползването.

# 32
 • Мнения: 119
Здравейте, Poli_Gen, не съществува законова пречка работник/служител, който използва неплатен отпуск, да започне работа при друг работодател, и то в условията на пълно работно време, като не се налага  уведомяване или разрешение от страна на първия работодател, стига в първия трудов договор да не се съдържа изрична забрана за това.

  # 33
  • Мнения: 119
  Здравейте, roza_damascena,  работничка/служителка, забременяла по време на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, има правото да използва отново отпуска за бременност и раждане, като след неговото разрешаване отпускът за отглеждане на дете се прекъсва и се изплаща само този за бременност и раждане, като не се налага връщане на работа от страна на работничката/служителката. По отношение на платения годишен отпуск за този период, то той може да се използва от работничката/служителката след завръщането й на работа.

  # 34
  • София
  • Мнения: 53
  Здравейте адв. Томанова & адв. Кирева,

  Предварително Ви благодаря за отговора.

  Първо, искам да сменя изписването на презимето си на латиница - сега е KS, а искам да е X. Трябва ли да мина през съдия?

  Второ, искам да си променя фамилията, за което знам, че пак се минава през съд. Аз не съм омъжена и искам да взема фамилията на партньора ми и общото ни дете. Живеем в чужбина и тяхната фамилия е местна. Имам ли шансове пред съда и основателен ли е такъв иск?

  Поздрави, Калина

  # 35
  • София
  • Мнения: 7 851
  Здравейте, адв. Томанова и адв. Кирева!

  Майка ми почина този месец. Няколко дни преди да почине получи превод на пенсията си в дебитната си карта. След като почина мислех да отида със смъртния акт в банката, за да закрия сметката й, но снаха ми каза да изчакам, защото по закон баща ми има право да получи последната пенсия на майка ми. Въпросът ми е вярно ли е това и какво се разбира под последната пенсия? Последната пенсия след датата на смъртта, или за последна броим тази, получена 2-3 дни преди да почине? Ако наистина има право да я получи, изчаквам превод и тогава закривам сметката, или по друг начин да процедирам?

  И още един въпрос във връзка с майка ми. На мое име има сключен договор с мобилен оператор за двата мобилни номера, които са на майка ми и на баща ми. Картата на майка ми вече няма да се ползва, но все пак се води на мое име. Имам ли основание да отида при оператора със смъртния акт и да поискам прекратяване на договора за тази карта? Дължа ли неустойки за предсрочно прекратяване? Знам, че в офиса на оператора ще се опитат да ме убеждават във всичко, което е в тяхна полза, затова ми се иска да имам коректна правна информация преди да ги посетя.
   
  Предварително благодаря за отделеното на въпросите ми време!

  # 36
  • Мнения: 119
  Здравейте, Калина/ kalimali, съгласно българското законодателство промяна на собствено, бащино и фамилно име, вкл. и промяна изписването на някое от имената на латиница ( в случай че не е наличен официален документ, съдържащ желаното алтернативно изписване на латиница), се допуска единствено и само от страна на съответния компетентен районен съд въз основа на депозирана писмена молба от страна на лицето, което желае промяната на някое от имената си - молител, като молбата се уважава, в случай че е налице една от следните алтернативни (достатъчно е да е налична само една) предпоставки - името да е осмиващо; последното да е опозоряващо; да е обществено неприемливо или пък  важни обстоятелства да налагат неговата промяна (напр. желаещият промяната да е известен с желаното име сред обществото). В хода на производството за промяна на името пред районния съд от страна на молителя следва да бъде доказано по категоричен и несъмнен начин, вкл. и посредством свидетелски показания, наличието на твърдяната предпоставка, обусловяваща желаната промяна на името, като предвид липсата на константна практика на българския съд по тези въпроси, изходът на производството зависи в голяма степен от процесуалното поведение на молителя, както и от вътрешното убеждение на съдията.

  # 37
  • Мнения: 119
  Здравейте, Pandachina

  При смърт на осигурено лице за наследниците възниква възможността да получат право на еднократна помощ. Това са съпругът/съпругата, децата и родителите, като размерът на еднократната помощ се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице. Отделно от това, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, всяко едно от посочените по-горе лица имат право и да получат т.нар. наследствена пенсия, като нейният размер се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице.  Наследствената пенсия също се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. За преживелия съпруг има още една възможност, а именно, правото на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Следва да се има предвид, че добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател, тоест трябва да изберете кое е по-изгодно за Вас. Адвокат може да Ви съдейства, както при подготовката на документите, така и при извършване на изчисляването. Когато пенсионер почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ), към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници.

  Лицето, което е сключило договор с мобилен оператор, тоест е негов абонат и същият е подписан от него, може да иска неговото прекратяване, като всички права и задължения по договора могат да касаят само и единствено страните по договора, като е без правно значение кой ползва услугата. При желание за предсрочно прекратяване на договора, се дължат всички задължения по неизплатените фактури, както и неустойка в размер на 3 месечни такси.

  # 38
  • Мнения: 3
  Здравейте, адв. Томанова и адв. Кирева.
  Казусът ни е семеен и накратко е следния:
  - баща ни иска развод от майка ни (те сана около 60)
  - ние сме 2 деца на около 30 (пълнолетни)
  - имаме/имат къща, за чието построяване 
  е теглен кредит. Остават още няколко години до пълното му изплащане.
  Притесненията ни са за майка ни, тъй като разводът няма да е по нейно желание. Освен това предполагаме, че има замесена и по-млада жена и в тази връзка се интересуваме при развод и продажба на къщата, на 2 ли се дели всичко или както се разберат?
  Тъй като не мислим за редно майка ни да иска да ни помогне с някаква част от финансите от нейната част и по този начин да ощетим по някакъв начин само нея?
  Има ли смисъл и значение в този случай дали единия ще подаде молбата за развод или дали да е по взаимно съгласие?
  Благодаря предварително!

  # 39
  • Мнения: 9
  Здравейте,
   разведена съм от няколко месеца.
  Имаме дете на 4 години.
  По време на развода не успяхме да поделим  имотите.
  Имаме апартамент, който е придобит преди брака - 1/2 негов и 1/2 моя собственост. Имам право на ползване, докато детето навърши 18 години.
  Имаме още един апартамент, който е купен по време на брака с възбрана от 29 000 лева от строителя и без акт 16.
  Бившият ми съпруг отказва да си разделим имотите. Желанието му е аз да прехвърля моята 1/2 от имота придобит по време на брака, който е без акт 16 на него, но без той да си прехвърли неговия дял от семейното жилище, в което живеем с детето. Така аз да остана само с 1/2 апартамент.

  Какви са моите варианти в случая? Какво точно ще се случи ако заведа дело?

  # 40
  • Мнения: 119
  Здравейте, cookie_monsteR,

  Българското процесуално право предвижда две основни съдебни производство по прекратяване на брака - охранително производство за развод по взаимно съгласие и развод по исков ред, като при развода по исков ред при желание от страна на единия/двамата съпрузи може да се иска от страна на съда и произнасяне относно вината за разстройството на брака, като и при двете производства е компетентен съответният районен съд. При развод по взаимно съгласие от страна на двамата съпрузи се подава писмена молба за прекратяване на брака, както и споразумение, в което съпрузите - молители задължително следва да са постигнали съгласие по следните въпроси -  местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, в случай че децата са непълнолетни, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, като молите могат да се споразумеят и по други последици на развода (напр. относно подялбата на общи недвижими/движими вещи).  Разводът по исков ред се инициира от някой от съпрузите посредством подаване на искова молба, докато за другия остава правото да депозира отговор. В случай на постигане на съгласие по гореописаните задължителни въпроси между страните в хода на процеса по развод по исков ред, то може да се премине в охранително производство по развод по взаимно съгласие, но не и в обратната хипотеза. Разводът по взаимно съгласие безспорно е най-цивилизованият, бърз и удобен способ за прекратяване на брака, който предоставя и най-широки възможности за уреждане на спорните въпроси между съпрузите според тяхната воля и желание, както и спомага за запазване на добрите взаимоотношения между тях,  докато при развода по исков ред преценката е в ръцете на съда, поради което и до развод по исков ред следва да се прибягва, само и единствено в случай че е невъзможно бракът да бъде прекратен по взаимно съгласие.

  В случай че съпрузите не са избрали законовия режим на разделност, както и не са сключили брачен договор, то се прилага законовият режим на съпружеска имуществена общност (СИО) - най-честата хипотеза, при който вещите - движими и недвижими, както и правата, придобити по време на брака, от страна на съпрузите в резултат на съвместен принос, са СИО, т.е. принадлежат и на двамата съпрузи ( разбира се има и специфики, но те не могат да бъдат разгледани в настоящата тема), като  при развод бездяловата СИО се прекратява и се трансформира в обикновена дялова съсобственост при равни дялове по отношение на движимите/недвижимите вещи, които са я съставлявали.

  Последна редакция: сб, 28 авг 2021, 09:48 от адв. Томанова & адв. Кирева

  # 41
  • Мнения: 119
  Здравейте, Pety123,

  В случай че бившите съпрузи не успеят да постигнат споразумение относно притежаваното от тях недвижимо и движимо имущество, следва да се премине към съдебен процес, а именно производство по съдебна делба. Възможно е и доброволно да се прекрати бездяловата имуществена общност и да се сключи договор за доброволна делба, но за целта е необходимо страните да са съгласни с неговите клаузи и да няма спорове относно съсобствеността. Изходът на един съдебен процес изцяло зависи от процесуалното поведение и на двете страни, като конкретен отговор и становище по правния казус е възможен след запознаване с цялостната фактология и документация по случая, което е невъзможно в рамките на настоящата тема, а и по закон се осъществява единствено и само в рамките на платена юридическа консултация, с оглед на което Ви съветваме да се обърнете своевременно към адвокат.

  Последна редакция: пт, 27 авг 2021, 20:49 от адв. Томанова & адв. Кирева

  # 42
  • Мнения: 479
  Здравейте, ще се радвам за съвет как да постъпя. Скоро се нанесохме в новия ни апартамент. Една от съседките държи ключа за общата стая пред входа. Попитахме дали можем да прибираме колелото на детето там, а тя изпадна в истерия, започна да крещи че нямало място и да си прибира колелото в мазата или където иска на друго място. Тя прибирала на мъжа си инвалидните колички и не може.
  Другия проблем: на съседа климатика капе точно върху нашия където спи детето. Помолихме го два три пъти да удължи тръбата или нещо друго да направи, но той категорично отказва. Детето не може да спи, чакаме и бебе и мислим да я правим бебешка стая. Но с това чукане от климатика. И двамата излизат с това че вчера сме дошли и имаме претенции. Извинете за дългия пост, но незнам към кого да се обърна. Домоуправител нямаме. Благодаря Ви предварително

  # 43
  • Мнения: 119
  Здравейте, Me4ta81,

  В случай на разногласия между собствениците по повод използването на общите части в сградата, следва да се свика общо събрание на етажната собственост, в рамките на което да се вземе решение  от страна на собствениците по повод използването им, вкл. и относно реда за съхранение на движими вещи в общите помещения  с цел гарантиране правата на всички собственици и равнопоставеност помежду им. 

  По отношение на втория въпрос, в подобни случаи компетентен орган е съответният общински инспекторат, който има правомощията след сезиране да извършва проверки, да дава писмени предписания и да следи за изпълнението им, както и да налага имуществени санкции.

  # 44
  • София
  • Мнения: 7 851
  Скрит текст:
  Здравейте, Pandachina

  При смърт на осигурено лице за наследниците възниква възможността да получат право на еднократна помощ. Това са съпругът/съпругата, децата и родителите, като размерът на еднократната помощ се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице. Отделно от това, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, всяко едно от посочените по-горе лица имат право и да получат т.нар. наследствена пенсия, като нейният размер се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице.  Наследствената пенсия също се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. За преживелия съпруг има още една възможност, а именно, правото на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Следва да се има предвид, че добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател, тоест трябва да изберете кое е по-изгодно за Вас. Адвокат може да Ви съдейства, както при подготовката на документите, така и при извършване на изчисляването. Когато пенсионер почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ), към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници.

  Лицето, което е сключило договор с мобилен оператор, тоест е негов абонат и същият е подписан от него, може да иска неговото прекратяване, като всички права и задължения по договора могат да касаят само и единствено страните по договора, като е без правно значение кой ползва услугата. При желание за предсрочно прекратяване на договора, се дължат всички задължения по неизплатените фактури, както и неустойка в размер на 3 месечни такси.

  Благодаря за отговора! Писах Ви мейл преди няколко дни, но все още нямам отговор, затова задавам въпросът си тук: може ли да ми съдействате вие за подготовката на документи и изчисляването и колко приблизително би ми струвало това? Мога да посетя кантората Ви в София.

  Общи условия

  Активация на акаунт