Думата „инвестирам“ често плаши повечето хора, навявайки им страхове, че от тях ще се искат много пари и че някак това „инвестиране“ се случва на отбрани групи от хора и не е за всеки.
Не знам дали ще се изненадате, но ние всички инвестираме. Всички български граждани. Дори да не знаем, че го правим. Всички ние правим задължителни вноски в пенсионни фондове, които по същество извършват абсолютно същото, което и взаимните фондове – най-популярният начин за спестяване за семейството в западните общества.  

Все пак, в последните 10 години, не са малко хората, които започват да разбират, че има начини постепенно да увеличаваш парите си чрез инвестиране. Това се доказва от факта, че обемът на инвестициите на домакинствата в България се е увеличил с 250% за този период. В средата на 2019 г. беше отчетен исторически най-големият ръст на инвестиции във взаимните фондове в България, като за местните фондове те достигнаха 1,617 млрд. лева – ръст с 244.2 млн. лв. за година. Явно нулевите лихви и увеличаващата се инфлация са изострили вниманието към информация за алтернативни варианти на дългосрочно спестяване. И тази тенденция ни води към практиката в Европа. Европеецът е по-консервативен от американеца, който инвестира много по-активно. На нашия континент домакинствата инвестират една трета от всичките си активи във взаимни фондове, като останалите се разпределят в имоти, депозити, застраховки и др. (данни 2017 г., EFAMA).


 
Кое ни спира на инвестираме?
Не се обещава и гарантира конкретна лихва
Най-познатият продукт за инвестиране е депозитът. Може би затова хората търсят и в другите инвестиционни варианти като фондовете ангажимент за определена лихва. Затова трябва да се разбира разликата: при депозита банката взима пари от спестителите, за да ги ползва за раздаване на кредити и затова обещава конкретна лихва. При инвестициите във фондове парите се събират на едно място, за да се купуват финансови инструменти на финансовите пазари. Тези инструменти менят цената си всеки ден в зависимост от движенията на пазарите. Историята на финансовите пазари показва, че колкото по-дълго време се държи инвестицията, толкова повече се увеличава базовата сума. Това е причината пенсионните системи да инвестират събраните вноски на финансовите пазари – това е единственият начин те да се увеличат след време. Така че няма как да се обещае конкретна печалба, може само да се гледа информация в исторически план и да се доверим на принципите, заради които съществува инвестирането.

Материята е трудна за разбиране
Да избереш един взаимен фонд за инвестиране не е нещо, което може да ти се случи интуитивно като избор на дреха. Все пак е необходимо да се попита или да се прочете нещо. Но винаги има два подхода в зависимост от нагласите.  
За човека, който обича да проверява нещата самостоятелно и да прочете подробно, има достъпна информация, така че не е трудно да разбере механизма на увеличението на парите чрез „чудото“ на сложната лихва.
За тези, които нямат време да се занимават – те просто могат да питат финансовите консултанти. Няма как всички да станем финансисти. Затова има експерти, които очакват да чуят само какво иска да направи спестителят с парите си след две, три, пет, десет или повече години, за да му обясни кое е подходящото за него. Няма един фонд и един вид инвестиция, които са подходящи за всички и за всякакви цели.  

Има риск/страх ме е, че ще ми изчезнат парите
В моята практика като финансов консултант първото нещо, за което разговаряме надълго и нашироко, са страховете. Аз разбирам притесненията – и аз съм имала същите. Но те не трябва да ни пречат да направим преценка, като се информираме каква реално е ситуацията и за какво ни е инвестирането. Рискът при инвестициите във фонд е точно формулиран и има ясно обяснени различни рискови профили. Важен принцип при инвестирането е, че по-високата степен на риск дава възможност за по-висок доход. Но това не значи, че ниският риск не предоставя възможност за доход. И той обикновено е по-висок от традиционните депозитни варианти.
Що се отнася до изчезването на парите: тъй като фондовете купуват финансови инструменти, парите се превръщат в такива. Те са регистрирани електронно на борси, в Централен депозитар и пр. Финансовите инструменти не могат да бъдат откраднати – никой не може да си сложи акция или облигация в джоба и да си тръгне от офиса завинаги. Отчетността и проследяването на всяка сделка са строго наблюдавани и има пълна прозрачност на дейността за надзорния орган и банката, която пази инструментите. В тази наша статия можете да прочетете подробно за сигурността на спестяванията във фондове.

Продължете към част 2 на статията.


Сиана Даскалова
Консултант "Финансови услуги"
Тел.: 02/ 81 000 72
Мобилен тел.: 0887 855 031
email: daskalova@elana.net
Информация за взаимни фондове и спестовни планове


Включете се в консултативната ни тема или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

Последна редакция: вт, 21 яну 2020, 15:43 от Редактор***