Думата #инвестирам често плаши повечето хора, навявайки им страхове, че от тях ще се искат много #пари и че някак това „инвестиране“ се случва на отбрани групи от хора и не е за всеки.
Не знам дали ще се изненадате, но ние всички инвестираме. Всички български граждани. Дори да не знаем, че го правим. Всички ние правим задължителни вноски в пенсионни фондове, които по същество извършват абсолютно същото, което и взаимните фондове – най-популярният начин за спестяване за семейството в западните общества.  

Все пак, в последните 10 години, не са малко хората, които започват да разбират, че има начини постепенно да увеличаваш парите си чрез #инвестиране. Това се доказва от факта, че обемът на инвестициите на домакинствата в България се е увеличил с 250% за този период. В средата на 2019 г. беше отчетен исторически най-големият ръст на инвестиции във взаимните фондове в България, като за местните фондове те достигнаха 1,617 млрд. лева – ръст с 244.2 млн. лв. за година. Явно нулевите #лихви и увеличаващата се инфлация са изострили вниманието към информация за алтернативни варианти на дългосрочно спестяване. И тази тенденция ни води към практиката в Европа. Европеецът е по-консервативен от американеца, който инвестира много по-активно. На нашия континент домакинствата инвестират една трета от всичките си активи във взаимни #фондове, като останалите се разпределят в имоти, @депозити, застраховки и др. (данни 2017 г., EFAMA).


 
Кое ни спира на инвестираме?
Не се обещава и гарантира конкретна лихва
Най-познатият продукт за инвестиране е депозитът. Може би затова хората търсят и в другите инвестиционни варианти като фондовете ангажимент за определена лихва. Затова трябва да се разбира разликата: при депозита банката взима пари от спестителите, за да ги ползва за раздаване на #кредити и затова обещава конкретна лихва. При инвестициите във фондове парите се събират на едно място, за да се купуват финансови инструменти на финансовите пазари. Тези инструменти менят цената си всеки ден в зависимост от движенията на пазарите. Историята на финансовите пазари показва, че колкото по-дълго време се държи инвестицията, толкова повече се увеличава базовата сума. Това е причината пенсионните системи да инвестират събраните вноски на финансовите пазари – това е единственият начин те да се увеличат след време. Така че няма как да се обещае конкретна #печалба, може само да се гледа информация в исторически план и да се доверим на принципите, заради които съществува инвестирането.

Материята е трудна за разбиране
Да избереш един взаимен фонд за #инвестиране не е нещо, което може да ти се случи интуитивно като избор на дреха. Все пак е необходимо да се попита или да се прочете нещо. Но винаги има два подхода в зависимост от нагласите.  
За човека, който обича да проверява нещата самостоятелно и да прочете подробно, има достъпна информация, така че не е трудно да разбере механизма на увеличението на парите чрез „чудото“ на сложната лихва.
За тези, които нямат време да се занимават – те просто могат да питат финансовите консултанти. Няма как всички да станем финансисти. Затова има експерти, които очакват да чуят само какво иска да направи спестителят с парите си след две, три, пет, десет или повече години, за да му обясни кое е подходящото за него. Няма един фонд и един вид #инвестиция, които са подходящи за всички и за всякакви цели.  

Има риск/страх ме е, че ще ми изчезнат парите
В моята практика като #финансов консултант първото нещо, за което разговаряме надълго и нашироко, са страховете. Аз разбирам притесненията – и аз съм имала същите. Но те не трябва да ни пречат да направим преценка, като се информираме каква реално е ситуацията и за какво ни е инвестирането. Рискът при инвестициите във фонд е точно формулиран и има ясно обяснени различни рискови профили. Важен принцип при инвестирането е, че по-високата степен на риск дава възможност за по-висок доход. Но това не значи, че ниският риск не предоставя възможност за доход. И той обикновено е по-висок от традиционните депозитни варианти.
Що се отнася до изчезването на парите: тъй като фондовете купуват финансови инструменти, парите се превръщат в такива. Те са регистрирани електронно на борси, в Централен депозитар и пр. Финансовите инструменти не могат да бъдат откраднати – никой не може да си сложи акция или облигация в джоба и да си тръгне от офиса завинаги. Отчетността и проследяването на всяка сделка са строго наблюдавани и има пълна прозрачност на дейността за надзорния орган и банката, която пази инструментите. В тази наша статия можете да прочетете подробно за сигурността на спестяванията във фондове.

Продължете към част 2 на статията.


Сиана Даскалова
Консултант "Финансови услуги"
Тел.: 02/ 81 000 72
Мобилен тел.: 0887 855 031
email: daskalova@elana.net
Информация за взаимни фондове и спестовни планове


Включете се в консултативната ни тема или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

#ELANAFundManagement

Последна редакция: пн, 13 апр 2020, 13:38 от Редактор**