Студенти в Нидерландия - 16

 • 61 878
 • 719
 •   1
Отговори
 • Мнения: 1 477
Старите теми:

Кандидатстване, информация, посредничество, изложения за образование
Много полезен справочник за бъдещи кандидат-студенти
Study in Holland
UniFY
Integral
Изложение световно образование
CosmoStudyAbroad ориентиране
Образователна система за висше образование в Нидерландия - видове университети, степени на образование, съпоставка на образователната система в различните учебни заведения
Споделено - проблеми, възникнали при кандидатстване - мнение на Klimentina2013

За издаване на BSN номер е необходим акт за раждане - издаден от общината по месторождение многоезичен или преведен от заклет преводач. Уточнения:
Скрит текст:
Многоезичен акт за раждане:
Кой може да го извади - без пълномощно детето, майката и бащата (хората, записани в акта), с нотариално пълномщно - всяко лице (например баба и дядо, но не само).
Къде се вади?
- ако е за първи път - в община/район, където е бил постоянният адрес на майката при раждане на детето.
Важно носете написани имената на латиница на детето, майката и бащата от личните им карти.
-следващо вадене на многоезичен акт за раждане - мисля, че може и от община/район по местоживеене /по адресна регитрация на детето сега (но не съм го пробвала лично).
Съвет: може да се извадят 2-3 оригинала, ако някъде се наложи да остави оригинал или ако се загуби.Превод на акт за раждане - опция, особено ако месторождението и местоживеенето са далече едно от друго. Прави се от заклет преводач. Може да се преведе оригинален акт за раждане, но оригиналът ще остане закачен за превода. Може да извадите дубликат от община по постоянен адрес. Може да направите нотариално заверено копие, което има сила на оригинал. Може да направите обикновено копие, да го заверите (пишете "Вярно с оригинала", име и подпис) и него да го дадете на преводач. С последното има лек риск някои институции да не го признаят, но се случва рядко.

DUO Правителствена администрация за управление на образованието
Студентско финансиране  DUO  
Скрит текст:
СТУДЕНТСКО ФИНАНСИРАНЕ

Студенти от други страни могат да кандидатстват за студентски финанси. Който не отговаря на критериите за националност за студентско финансиране може да се класифицира за заем за такси за обучение.


1.   КАК РАБОТИ

Ако сте записани в университет или във висше или средно професионално образование, можете да кандидатствате за студентско финансиране. Трябва да сте холандски гражданин или да имате същите права.

Основание
Вашето участие зависи от вашата националност или статус на пребиваване, възраст и курс.

Варианти:
Студентското финансиране за висше образование се състои от 4 компонента:
-   редовен заем,
-   продукт за студентски пътувания,
-   допълнителна безвъзмездна субсидия
-   заем за такси за обучение.
Ако учите курс в средното професионално образование, можете да получите и основна безвъзмездна помощ.

Колко струва?
Използвайте калкулатора (само на холандски език), за да разберете колко студентски финанси можете да получите. Средствата за студентите се заплащат на 24-о число всеки месец.

Подарък или заем
Винаги трябва да си върнете заема. Продуктът за студентски пътувания и допълнителната безвъзмездна субсидия се превръщат в подарък, ако завършите в рамките на 10 години. В противен случай трябва да ги върнете

Много Важно!!! Има уловка в тези две финансирания. Допълнителната безвъзмездна субсидия (т.нар. Supplementary grant) се отпуска само през първите 4 години от момента на записване за следване. След като минат те, независимо през коя година сте започнали да я теглите, се спира. Например синът ми стартира този заем през втората си година от следването. Четири години след като заживя (и учи) в Холандия, я спряха. (Като междувременно се беше се преместил в друг универститет и беше отново втора година следване). Най-общо казано, той успя да се възползва от тази субсидия всичко на всичко 3 години. Същото е условието  и при продуктът за студентски пътувания, но там важи за първите 5 години от следването.

2.   ОСНОВАНИЕ

Независимо дали отговаряте на условията,  студентското финансиране зависи от вашата възраст, курс и националност или статус на пребиваване.
Кредит за учене през целия живот
Ако не отговаряте или вече не отговаряте на условията за студентско финансиране, можете да се възползвате от кредит за учене през целия живот.

Възраст
Трябва да сте навършили 30 години в деня, в който започва да тече студентското Ви финансиране.
Ако вече получавате студентско финансиране, то ще продължи и след 30-ия ви рожден ден, освен ако не го спрете. След това не можете да го рестартирате.

Форма на обучение
Трябва да сте записани в редовна или дуална форма на обучение от поне 1 година. Курсът трябва да бъде официално признат в Холандия.
Студентите на непълна форма на обучение не се класифицират за финансиране.

Националност или статут на пребиваване
Трябва да имате нидерландско гражданство или разрешение за пребиваване тип II, III, IV от V. Ако имате разрешение за пребиваване тип I, използвайте графиката за националност, за да разберете дали отговаряте на условията.
Национална графика

Гражданин на ЕИП (Европейското икономическо пространство включва страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или швейцарски граждани
Ако имате гражданство на страна от ЕИП или Швейцария се класифицирате, ако живеете в Холандия в продължение на 5 последователни години или повече. Или ако вие или вашият не-холандски родител или партньор работите в Холандия най-малко 56 часа месечно. Препоръчваме ви да обсъдите това със служител в някой от нашите офиси.

Ако не отговаряте ли на изискванията за гражданство на студенти от ЕИП или Швейцария може да се квалифицирате за заем за такса за обучение.


3.   РЕДОВЕН ЗАЕМ

Вие решавате колко заем искате да вземете.

Колко струва?
Използвайте калкулатора (само на холандски език), за да разберете колко можете да заемате.

Кандидатстване
Когато кандидатствате за студентско финансиране, можете едновременно да кандидатствате и за заем.
Можете да кандидатствате за това по-късно чрез Mijn DUO.

Размер на заема
Можете да увеличавате или намалявате заема си всеки месец чрез Mijn DUO.

Изплащане
Винаги трябва да си върнете заема. Използвайте калкулатора (само на холандски език), за да видите кога колко трябва да платите.


4.   ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ

Ако отговаряте на условията за студентско финансиране, можете да кандидатствате за допълнителна безвъзмездна субсидия. Допълнителната субсидия зависи от доходите на родителите ви. Използваме данните за доходите от преди 2 години.

Колко струва?
Използвайте калкулатора (само на холандски език), за да разберете какъв е лимитът за доходите и колко допълнителна субсидия можете да получите.

Кандидатстване
Когато кандидатствате за студентско финансиране, можете да кандидатствате за допълнително субсидия едновременно. Можете да кандидатствате за това по-късно чрез Mijn DUO.

Подарък или заем
Вашата допълнителна субсидия е подарък за първите 5 месеца висше образование (или първите 12 месеца на средното професионално образование). Останалите ще бъдат превърнати в подарък, ако придобиете дипломата си в рамките на 10 години.

Непълна допълнителна субсидия?
Ако не получите право на пълната допълнителна субсидия, все още можете да заемете дефицитната сума като заем. Това означава, че всеки студент може да получава една и съща сума на студентско финансиране всеки месец.

Доходът на родителите намалява
Ако доходите на родителите Ви са намалели с най-малко 15%, те могат да поискат референтната година да бъде променена с по-скорошна година. Това може да означава, че се квалифицирате за (по-голяма) допълнителна субсидия. Ако това се отнася за Вас, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Предпочитаме да ви обясним тази процедура лично.

Проблеми с родителите ви
Понякога родителите не могат или няма да си сътрудничат при предоставянето на данните си. В този случай можете да поискате DUO да изтегли данните за дохода си чрез формуляра - Verzoek inkomen ouders opvragen (Поискайте доходи от родителите - Този формуляр се използва, ако не можете да получите допълнителна сума, защото бащата или майката ви не иска да изпрати или изпрати данни за родител до DUO. След това DUO се опитва да разбере дохода на вашия родител (и)).

Можете също да поискате изобщо да не се разглеждат доходите на родителите си, например, защото имате сериозен и постоянен конфликт с един или и двамата. Ако това важи за Вас, моля, свържете се с отдела, който обработва тези искания, като се обадите на телефон: +31 50 599 83 43. Предпочитаме да ви обясним лично процедурата.


5.   ЗАЕМ ЗА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Ако имате право на студентско финансиране, можете да кандидатствате за заем за такса за обучение.
Ако не отговаряте на изискванията за националност за финансиране на студентите все още може да се класифицирате за заем за такса за обучение или за съдействие към курсовите си такси.

Кандидатствайте, ако не отговаряте на условията за студентско финансиране
Ако не отговаряте на условията за студентско финансиране, трябва да отговаряте на следните две условия, за да се ползвате от кредита за такса за обучение:
-   Да сте под 30 години.
-   Да имате националност на страна от ЕИП или Швейцария.

Ако сте в университет или във висше образование, кандидатствайте с формуляра за кандидатстване за заем за такса. Ако учите средно професионално образование или образование за възрастни използвайте формуляра за кандидатстване за съдействие към курсовата такса.

Кандидатствайте, ако имате право на студентско финансиране
Когато кандидатствате за студентско финансиране, можете едновременно да кандидатствате и за заем за такси за обучение. Можете да кандидатствате за това и по-късно чрез Mijn DUO.

Подарък или заем
Винаги трябва да изплащате кредита за такси за обучение. Съдействието към таксата за курсове е подарък.


6.   КАНДИДАТСТВАЙТЕ

Преди да кандидатствате, уверете се, че знаете как работи студентското финансиране. Внесете го навреме, за предпочитане 3 месеца предварително.
Номер за обслужване на гражданите
За да кандидатствате за студентско финансиране, трябва да имате номер за обслужване на граждани, на нидерландски "burgerservicenummer" или "BSN". Автоматично получавате такъв, когато се регистрирате в нидерландска община.

Кандидатства се чрез Mijn DUO
-   Поискайте DigiD с потвърждение чрез SMS. С DigiD имате достъп до онлайн услугите, предлагани от холандското правителство. Ще получите код за активиране в рамките на 3 дни от искането си.
-   Кандидатствайте за лична OV-chipkaart. Когато имате право на студентско финансиране, имате право да ползвате обществения транспорт безплатно или през почивните дни, или през делничните дни. Продуктът за студентски пътувания може да бъде зареден само на персонална OV чипкарта.
-   Влезте в Mijn DUO, за да кандидатствате за студентско финансиране. Можете да влезете само с вашия DigiD.
Приложения към апликацията за заем от DUO:
-   За доходите на двамата родители за предходните 2 календарни години (преведено на английски) - справка от работодателя (за наети) или от НАП „Удостоверение  за декларирани данни по ЗДДФЛ“ (за всички -. самонаети, безработни и наети). В НАП се подава искане за издаване на документ. Важно е да пишете, че е за Нидерландия (точно къде), за да сложат допълнителен зелен печат. Предимство - само 1-2 странци е и съдържа обобщени данни.  Не превеждайте данъчната декларация – излишно скъпо е;
-   Акт за раждане (за да удостовери кои са родителите) (на английски или многоезичен);
-   Отделно справка от работодателя (банково извлечение за заплащането), че студентът е работил минимум 56 часа за 1 месец или 50% от социален минимум, но в някои случаи е все още е три месеца без прекъсване.
Разяснения за студентското финансиране:  Britanica-blog

Европейска здравноосигурителна карта  ЕЗОК - издава се безплатно в клоновете на банка ДСК

Полезна информация за спешна помощ - Central Doctors’ Service телефон +31 (0) 20 592 34 34
Болници - списък с болниците в повечето градове
Facebook - страница на посолството ни в Хага

Студентски здравни застраховки:
Правителствени разпоредби за здравното застраховане
Търсачка за застраховки
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/english/
https://www.aonstudentinsurance.com/students/en/insurances/basichealthcare/
https://www.unive.nl/
https://www.loonzorg.com/students/
За възобновяване на здравноосигурителни права след завръщане в България формуляр Е 104

Студентска застраховка за гражданска отговорност към трети лица - Liability insurance
сайт, който съпоставя и информира за различните застраховки и за … ователни компании
и тук съпоставят
сайт на информационен център гражданска отговорност

Сайт за връщане на част от направените разходи за здравни застраховки или наем (Health care allowance and Rent allowance)  
TOESLAGEN. Входът за кандидатстване е с DigiD. Но в сайта има и информационна част.
 - Обобщена информация, предоставена от fros Flowers Rose
Скрит текст:
Zorgtoeslag/ Финансова помощ за здравните застраховки в Нидерландия - За да кандидатсваш за тази помощ е необходимо:
•   да имаш базисна здравна застраховка (basiszorgverzekering) в Нидерландия (студентските здравни застраховки не попадат в тази категория);
•   да си на 18 или над;
•   да си от ЕС;
•   да имаш действаща застраховка, която да плащаш редовно
•   да имаш доходи под 31 747 евро;
•   спестяванията ти да не надвишават 120 020 евро;
•   да имаш регистрация в общината;
•   да имаш холандска банкова сметка;
•   да имаш BSN;
•   да имаш DigiD.

Huurtoeslag/ Финансова помощ за наем - За да може да кандидатстваш за тази помощ трябва:
•   да си на 18-23 години - цената на наема ти да е до 442.46 евро (без включени ток, вода, газ, интернет или данъци);ако си над 23 - цената на наема да е до 763.47 евро (без включени ток, вода, газ, интернет или данъци);
•   да имаш годишен доход до 31 747 евро;
•   спестяванията ти да не надвишават 120 020 евро;
•   да си от ЕС;
•   да имаш регистрация в общината;
•   да имаш холандска банкова сметка;
•   да имаш BSN;
•   да имаш DigiD.
•   Важно е при кандидатстване за huurtoeslag дали самият имот отговаря на изискванията на общината за тази помощ, които най-общо са:
Можете да получите помощ само за самостоятелно жилищно пространство, което е със собствена входна врата и задължително трябва да има:
-   самостоятелна дневна (спалня);
-    кухненски кът - мивка (свързана с чиста и мръсна вода) и изводи за газова или електрическа готварска печка;
-   самостоятелна баня или тоалетна
Помощ се получава и за стаи в студентски комплекси заварено положение (определени преди преди 1 юли 1997 г.). Информация за конкретен имот се получава от наемодателя или общината.

!Всички данни във валута се отнасят за 2022година!

Справочен сайт за транспорт – планиране на пътувания в Холандия – маршрути, цени   9292
Карти за пътуване в обществен транспорт (влакове, автобуси, метро – всичко)   ov-chipkaart
Пътувания с влак в Нидерландия
Сайт за пътувания с влак извън Нидерландия
Изключително полезна информация за няколко вида карти за остъпка за студенти, включително за транспорт, систематизирана и предоставена от fros Flowers RoseFlowers RoseFlowers Rose
Скрит текст:
ISIC карта, издадена в България – заявява се на адрес https://isic.bg/ и може да бъде издадена след като студентът има удостоверение за записване. Картата е дигитална, използва се през приложение, като има възможност за издаване и на физическа карта. Ако студентът желае да ползва 50% намаление на БДЖ, удостоверението се превежда от заклет преводач.
Има два вида карти:
-   ISIC - Дигиталната Международната студентска идентификационна карта ISIC (International Student Identity Card) е виртуалният аналог на единствения световно признат документ, доказващ статут на учащ. Тя е пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят. ISIC се издава и разпространява под егидата на UNESCO. Дигиталната ISIC карта се достъпва през мобилното приложение MyISIC за България и/или мобилното приложение ISIC Global app за света. Струва 20 лв. Валидност 1 година
-   ISIC + EYC = ISIC EYC е кобрандирана карта, съчетаващa всички функции на картите ISIC и EYC. Комбинирана карта, която предлага преференции за членове на две младежки мрежи. Освен мрежата на ISIC, дава отстъпка и за мрежата на EYC (European Youth Card) https://www.eyca.org/. Струва 20 лв. Валидност 1 година

ISIC карта, издадена в Нидерландия – заявява се на адрес https://www.isic.nl/
Отново два вида карти
-   ISIC виртуална, не се различава по нищо от виртуалната, издадена в България, струва 12 евро
-   Tripkey Mobility Card (OV-Chipkaart + ISIC-ID) https://studentmobility.nl/mobility-package/ Това е карта за мобилност, която ако се закупи, предоставя и дигитална ISIC card. Струва 15 евро и при заявяването й пристига на физически адрес в Нидерландия. Може да се заплати и с българска карта, т.е. не е ограничава плащане само в системата на iDeal. Предоставя възможност да са направи месечен абонамент срещу 4,50 евро на месец, което автоматично я превръща в OV Chipkaart. След активирането на тази карта може да се ползва всички видове транспорт в Нидерландия – влак, автобус, колело под наем. Получава се 15% отстъпка през уикендите и делничните дни извън пиковите часове за всички влакове в Нидерландия.

Карта за транспорт OV-Chipkaart
-   Неперсонализирана, която се закупува за 7,50 евро и се зарежда със сума, предвидена за пътувания
-   Персонализирана – издава се след като студентът вече има право на студентски продукт за пътуване, т.е. трябва да работи и да покрива изискванията

Персонализирани карти, с месечен абонамент
-   Tripkey Mobility Card – срещу абонамент от 4,50 евро се ползва като OV-Chipkaart за рейсове, като се получава и отстъпка 15% през уикендите и делничните дни извън пиковите часове за всички влакове в Нидерландия. Не се зарежда кредит, а се получава месечна фактура, в която са отразени всички пътувания. Плаща се чрез директен дебит, може да е вързана и към карта, която не е издадена в Нидерландия.
-   Карта NS Flex – карта за пътуване с влак, която е комбинирана с OV-Chipkaart за рейсове и колело под наем. Заявява се абонамент, който е няколко вида https://www.ns.nl/ns-abonnementen/flex/. Със заявяването на абонамента, се поръчва и персонализирана карта, която по този начин излиза безплатна (реално не за заплаща пластиката по този начин). За да се заяви, студентът трябва да има банкова карта, издадена в Нидерландия, защото плащането е само през системата на iDeal. Може да се заяви още докато студентът е в България и картата да пристигне на адреса, на който ще е в Нидерладия, но плащането на първия абонамент, трябва да се направи от някой с холандска карта, след като студентът си изкара банкова карта, се променя в акаунта сметката, от която се плаща абонаментът. Има няколко вида абонамент. Срещу 2 евро месечно може да се заяви абонамет за пътуване с 40% отстъпка през почивните дни с влак. Срещу 5 евро месечно - включва: 40% отстъпка извън пиковия час; 40% отстъпка през почивните дни; 40% отстъпка на официалните празници; 40% отстъпка за 3 пътници в извън пиковите часове. Може да се превключва на различни абонаменти, вкл. и абонамент без такса, за месеците, в които не се пътува.

За всички, които пристигат в Нидерландия и не са се ориентирали във видовете карти, а им се налага пътуване с влак има възможност за закупуване на първи билет за влак с отстъпка за 13 евро. Посочва се деня на пътуването и билетът може да се ползва целия ден, до която и да е точка в Нидерладния https://studentmobility.nl/product/ns-off-peak-discount/
След като се заяви този билет до няколко дни на посочения мейл се получава ваучер за остъпка. След като се получи ваучера се влиза в сайта на ns.nl и се издава билетът.

Съществуват и много варианти за остъпки през сайта на ns.nl Например деца до 18 години имат право да закупят двупосочен дневен билет, до която и да е точка в Нидерландия за 7,50 евро, след като си свалят приложението на компанията. Също така, ако студентът има абонамент NS Flex до трима пътника могат да пътуват с него и да ползват остъпките.

До 18 години почти всички музеи са безплатни, а за студентите на повечето места признават студентските им карти, за да се ползва отстъпка, но има музеи като Rijksmuseum, които искат да се идентифицираш с карта, в случая признават European Youth Card.

Съвети за пътуване и самолетни билети:
  търсачка Google flights   търсачка esky   търсачка kiwi   търсачка checkfelix
Скрит текст:
StefanB – Предпочитайте директни полети. С прекачване има изгодни оферти, но има и вероятност за издънки – изпускане на полета, закъснение на багаж и др. Имайте едно наум
Silent Smile - Когато търсите билети, задължително изтривайте Cookies на компютъра. Сайтовете запаметяват последните резултати и по този начин няма да ви дадат по-ниска оферта, от тази, която сте видели. Преди да търсите чрез сайтовете на авиокомпаниите или чрез търсачки, отваряйте сайта на летището, за да проверите кои летят на желаните дати.

Изпращане на колети до Холандия:
speedy
aramex
Вариант са частните превозвачи, има ги за всеки отделен град – информация от познати на място.
Сайт на Нидерландските пощи

По-големи банки в Холандия:
ABN AMRO   ING   Rabobank
Небанкови институции за парични преводи:   paysera   wise

Основни мобилни оператори в Холандия:
KPN   Vodafone   T-Mobile   Tele2   Expat Mobile   Simyo   Lebara   Lyca mobile  

Международна студентска програма ЕРАЗЪМ. Сайт за издаване на ESN- cart по програмата.

ВАЖНО!!! Намирането на квартири в Нидерландия става вече изключително трудно, даже непосилно. Моля Ви, не чакайте последния момент! Проблемът е наистина сериозен!!!


Наръчник за намиране на квартира в Нидерландия старателно изготвен от biboranaHeartFlowers RoseHeart Моля Ви, прочетете го. Знам, че е дълго, но информацията вътре е изключително важна и полезна!!!
Някои допълнителни линкове за квартири
Скрит текст:
Изключително полезна информация публикува всеки от университетите в сайтовете си! Четете първо там!!!

Относно проблеми с настаняването на новопристигнали студенти (Groningen)
Компания за съдействие на студенти при намиране на квартира, основана от българи
Полезен линк от wiki на студентската организация за настаняване в Айндховен

Много се ползват групи във Фейсбук, като например:
Rotterdam Housing, Apartments & Rooms
Housing Rotterdam - Apartments & Housing in Rotterdam
Free Housing Announcements in Groningen (Group for students)
Groningen rooms
Amsterdam Housing
Woningen te huur Utrecht/Houses for rent Utrecht
Housing Delft - Apartments & Housing in Delft
The Hague & Den Haag Housing Rooms Apartments Studios
И още полезни сайтове:
SSH международни студентски общежития
Частни студентски общежития
Student Hotel
https://www.pararius.nl/
https://kamernet.nl/
https://housinganywhere.com/
https://directwonen.nl/en
https://www.dcwonen.com/
https://www.room.nl/en
https://www.friendlyhousing.nl/en/
https://www.klikvoorkamers.nl/
https://www.funda.nl/en/
https://holland2stay.com/
https://househunting.nl/
https://www.expatica.com/housing/
https://www.housingxl.nl/en/
https://www.kamers.nl/;
https://www.lefier.nl/ik-zoek/
https://stadhuis.nl/en/
https://www.zah.nl/
https://clawq.com/
https://stu-we.com/housing/
https://www.maastrichthousing.com
https://www.pro-housing.nl/en/
https://kamersocial.nl/
До всеки по-голям град има бунгала (прекрасни дървени къщички с две или три спални, кухня, баня, хол - напълно обзаведени), които Mini Mouse препоръчва като вариант за месец, два...  
https://www.roompot.nl/
https://www.oostappenvakantieparken.nl/
И не на последно място - търсете в малките населени места в района. Не търсете само в конкретния град. Това особено важи за района на Randstad. Има много градчета като Rhoon, Poortugaal, Spijkenisse, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Ede и т.н. и т.н. които също предлагат доста квартири.

Също така не забравяйте - много държат на личния контакт. Имам наблюдението, че квартири всъщност има, но собствениците страшно много държат на face to face! Така че, ако не успеете онлайн да намерите квартира дълго време, ще се наложи да направите всичко възможно да ходите по огледи на място.
И също много важно - пазете се от измамници! Можете да проверите кой е собственик на апартамента в имотния регистър на Kadaster чрез тази страница за € 2,80 евро на обект ТУК (оранжев бутон с надпис на холандски „Nu bestellen").
И ето няколко много важни съвета за избягване на измами на холандския пазар за наеми отново благодарение на biborana. Прочетете ги внимателно!
Скрит текст:
•   Офертата звучи ли твърде добре, за да е истина? Тогава вероятно е така. Изключително рядко се срещат евтини квартири под наем в центъра на града. Бъдете особено бдителни, ако ви бъде предложена очевидно невероятна сделка. Ако се чувствате неудобно, ако нещата не изглеждат съвсем наред, обърнете внимание на това чувство и бъдете особено внимателни.
•   Не правете бизнес с наемодатели, които предлагат само имейл адрес, номер на мобилен телефон и/или страница във Facebook.Поискайте повече информация , за да установите с кого имате работа, като действителен служебен адрес или адрес на местожителство. Поискайте доказателство за самоличност, проверете го, направете търсене в интернет за това лице или компания. Имайте предвид, че копията на лични документи, изпратени по имейл, могат да бъдат фалшиви. Това често се случва в комбинация със заявки за превод на пари чрез Western Union.
•   Още веднъж повтарям линка за проверка в Kadaster за € 2,80 : https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie  (оранжев бутон с надпис на холандски „Nu bestellen"). Ако собственикът и бъдещият наемодател не са едно и също, поискайте обяснение и, ако е необходимо, поискайте писмено разрешение, потвърждаващо, че наемодателят и/или агенцията действат от името на собственика. Ако живеете в Амстердам и се нуждаете от помощ за това, https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/oplossen-problemen/meldpunt/ може да ви помогне.
•   Бъдете особено внимателни при наемането на имот, който не сте виждали. Ако не сте в страната, можете ли да помолите някой да огледа апартамента вместо вас? Колега, приятел, съученик и т.н.?
•   Преди да предадете големи суми пари, уверете се, че ключовете работят. Ако не можете да направите това сами, отново: може би можете да помолите приятели, колеги и т.н. да проверят апартамента. Имайте предвид, че дори това не е гаранция, но определено подобрява шансовете ви.
•   Ако е възможно, говорете със съседите. Познават ли апартамента? Знаят ли кой живее там? Всяка допълнителна информация може да ви помогне да прецените дали може да се има доверие на лицето, предлагащо апартамента.
•   Рекламите за апартаменти на уебсайтове като facebook, marktplaats.nl, craigslist или други рекламни уебсайтове не винаги са надеждни. Предлагат се много незаконни преотдавания под наем (моя бележка - за преотдаване трябва съгласие на собственика, а някои наематели нямат такова). В крайна сметка може да платите много пари, но все пак да бъдете изгонени или дори глобени.
•   Попитайте дали можете да се регистрирате в съвета на адреса („inschrijven“). Ако отговорът е не, това е червен флаг. Може да е незаконно преотдаване под наем или данъчна измама, или кой знае какво се случва.
•   Не позволявайте да бъдете притискани. Измамниците често бързат. Ще ви подтикнат бързо да подпишете договора за наем (защото уж има много други заинтересовани лица или защото трябва да напуснат страната, за да отидат на гости на болния си роднина, или каквото и да било). Изисквайте достатъчно време, за да оцените правилно ситуацията, имота и договора.
•   Измамниците понякога искат различни видове такси, както и депозит. Депозитите са законни, но често много други такси за агенции, административни, договорни такси и т.н. не са законни. Напоследък много наематели-чужденци успешно получиха възстановяване на таксите, дадени на агенции. Ако живеете в Амстердам !WOON може да ви помогне да си върнете такива несправедливи такси.
•   За предпочитане е да платите по банков път. Изискванията за други видове плащания, като преводи чрез компании като Western Union, Airbnb или плащания в брой (особено плащания без разписки), са друг червен флаг.
•   Ако трябва да плащате в брой, уверете се, че получавате подписана разписка. Изпратете имейли за потвърждение до наемодателя или агенцията. Осигурете  присъствие на свидетел, когато правите плащания в брой. Използвайте телефона си, за да запишете разговора . В него се опитайте да посочите ясно сумата, причината да плащате (като „това е наемът за септември“), назовете адреса на апартамента и получателя.
•   Като цяло: събирайте и пазате всичко, свързано с наема. Съхранявайте скрийншот на екрани на рекламата и пазете всички имейли.
•   Ако все пак сте измамени, незабавно се свържете с полицията и повдигнете обвинение. Опитайте се да създадете пълен и ясен файл (набор от документи и комуникация с изманика).
Източник: https://www.wooninfo.nl/english/how-to-avoid-housing-scams/
Местни данъци, които се плащат при наем на квартира
Скрит текст:
В Нидерландия всички занят, че това са лични данъци. В много случаи местните данъци не са включени в наема и се плащат отделно. Наемодателите не знаят, че ние не го знаем и не го споменават.
В края на февруари (или началото на март) се получава съобщение от служба BsGW за дължима сума.
Данъците, които се плащат от наемателите са:
- RIOG - водни/ВиК - за пречистване на вода;
- AFV - данък смет;
- HOND - данък куче (ако имате);
Ето калкулатор за местните данъци за всички общини в Нидерландия https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/lokale-lasten-calculator
И доста полезна информация за цените на наемите с колко и кога могат да се покачват
Скрит текст:
От  Официален сайт на правителството. За знаещите английски е в скрит текст.
Скрит текст:
Tenancy agreement in the private sector
Tenancy agreements in the more expensive private housing sector have been liberalised; the tenant and the landlord have more freedom to agree the rent and services provided. The rental value of the property is not based on a points system and there is no maximum rent. Only self-contained housing can be rented under such an agreement. Housing that is not self-contained (such as a room in a house) cannot.

For a period of 3 years (1 May 2021 until 1May 2024) the annual rent increase is limited by law. The maximum rent increase is inflation + 1%. In 2022 the maximum rent increase is 3,3% (2,4% inflation + 1%).
The tenant can submit a possible dispute with the landlord about the amount of the rent increase to The Rent Tribunal (Huurcommissie).

Rent ceiling
If the tenancy agreement is not liberalised, the rent payable for rented housing is subject to a ceiling. The maximum rent depends on the quality of the housing. You can work out the maximum rent for your home using the rent points system (in Dutch).
Свободно определяне на цена само за самостоятелни жилища във висок клас. Не важи, ако се отдава стая в общо жилище.
Ограничения за вдигане на наемите за 3-годишен период (от 1.5.2021 до 1.5.2024) - за отделни стаи наемът може да се вдига максимум с % годишна инфлация + 1%. За 2022 г. е 3,3%. Ако собственикът иска по-голямо увеличение, наемателят може да се обърне към специален съд: The Rent Tribunal (Huurcommissie).
Таван на наемите (Rent ceiling) за стаите и други жилища, които не са част от свободен пазар, се определя колко е максималния наем по специална "точкова система". Като цъкате линковете се стига до калкулатор, който е само на холандски https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huu … en-puntentelling/. Ако наемът е по-висок има линк към Комитет, който разглежда жалбите.

Полезни линкове:
Избор на личен лекар/стоматолог (само след сключена здравна застраховка в Холандия)
Сайт за клетки под наем за съхранение на багаж в Нидерландия
Полезен сайт за наемане на колела от pali78 Flowers Rose
Полезен сайт за преместване на багаж от chervenokoska_2 Flowers Rose
Полезна информация относно изгодни магазини в Нидерландия, предоставена ни от rosss Flowers Rose
Скрит текст:
Няколко съвета към новозаминаващите студенти :
-На нас ни е позната Икея, като място за пазаруване за дома, но Икеята не е изгоден вариант, а и се намира обикновено в покрайнините на града.
- За покупка на изгодна посуда ( чинии , чаши, прибори, салфетки), препарати, пособия за почистване, възглавници, завивки, чаршафи, дезодоранти, шампоани, някой лакомства, офис консумативи, закачалки и какво ли още не. Един от най-изгодните магазини е action
Все пак внимавайте с качеството, не всичко става. Но си има брандови продукти в пъти по-ниски цени.
Относно магазините втора употреба. Когато сте там на място, изпишете в google maps : tweedehands winkel или kringloopwinkel и ще ви даде най-близките до вас. Понякога може да има много хубави мебели на смешни цени. Тези магазини предлагат транспорт в рамките на града.
-  За намиране на обзавеждане и вещи втора ръка на символични цени могат да се ползват групи във Фейсбук, като например тази в Бреда: Get rid of it in Breda!

За намиране на работа за студенти могат да се ползват сайтове, като:
indeed - сайт с обяви
randstad - посредническа агенция
adams - посредническа агенция
Полезен сайт за консултантски услуги по европейското законодателство от pali78 Flowers Rose

ОТНОСНО COVID- 19

Успех на новоприетите "зайчета" и всеки да си намери квартира!

Последна редакция: нд, 05 мар 2023, 14:47 от chervenokoska_2

# 1
 • Мнения: 3 933
Благодарим Червенокоска!
За запис да споделя, че смятаме да се регистрираме за общежитие за градовете, където сме приети + Ротердам (да видим дали ще ни искат математика ). Кандидатстваме и в Австрия и в средата на Април, ще трябва да вземем решение.

# 2
 • Мнения: 5 481
Чудесна си, Червенокоска. Благодаря за мястото което създаваш . Всеки път си казвам - това беше последната тема която чета , и след всяка си мисля - още една, и спирам.  Много близо ми е сипко все още, макар че на практика с нищо не мога да помогна вече - нещата са много динамични и се променят бързо . Все пак, да се разпиша с един пораснал син в Нидерландия , Бреда. Работи след бакалавър , на този етап не мисли за магистратура , предпочита да навърти стаж в индустрията. Завърши гейм дизайн  , специалност дизайн. Приятелката му завършва тази година също, със специалност арт.  Годината ще е интересна за тях, не зная какво ще решат след завършването й - в Бреда ли ще останат, ще се приберат ли, към друг град ли ще се упътят .  Не питам нищо, каквото и да решат  ние ще ги подкрепим, само да са здрави и щастливи.

# 3
 • No Line On The Horizon
 • Мнения: 2 739
Дано тази тема ми е на късмет и дъщеря ми да реши да се върне в Хага и да си довърши образованието.

# 4
 • Мнения: 1 322
Благодаря за темата!

# 5
 • Мнения: 5 481
Дано тази тема ми е на късмет и дъщеря ми да реши да се върне в Хага и да си довърши образованието.
Фрос, дано стане това, което детето иска май много. Четирима съученика на малкия ми син започнаха щудиум в Нидерландия , и четиримата се прибраха и не дават и дума да се изговори за връщане . По незнайни за мен причини намразиха страната . Двама от тях дори бяха в града на големия ми син. Толкова различни неща разказват за там, че малкия казва - все едно не говорят за града в който живее брат ми.  За всяко дете е различно.

# 6
 • Мнения: 1 543
Благодаря и аз Simple Smile
Очаквам скоро да чета за приети студенти с Нумерус фуксус Wink

# 7
 • Мнения: 11
Аз да зачопля отново темата за приложните университети. Магистратурите им на нивото на академичните унита ли са? Ако е така, завършилите бакалавър в такъв университет не губят може би една година  за пре мастер.

# 8
 • София
 • Мнения: 965
Благодаря за темата! И да не остана само с това ще задам един тъп въпрос 😄. Знаете ли дали човек може да се придвижва с ролкови кънки или скейт/тротинетка по велоалеите (легално)? Моята не кара колело (за сега) 😄.

# 9
 • Мнения: 240
Дано тази тема ми е на късмет и дъщеря ми да реши да се върне в Хага и да си довърши образованието.
fros...Радваме се да си сред нас отново  Браво на детето и успех !

# 10
 • Мнения: 1 477
Тротинетките са забранени на обществени места (само в частни имоти). Ролери/скейт не съм виждала. Ако някой е карал/виждал, може да сподели опит.

# 11
 • София
 • Мнения: 965
А всякакви тротинетки ли са забранени? Дори неелектрически ли? Аз навремето преди 100 години, когато бях на Еразъм в NL, всяка сутрин докато въртях педалите към унито и ме изпреварваше една женица на ролери с бясна скорост 😆, но сега не знам как е регламентирано това и има ли регулации. Може и да е различно за всеки град...

# 12
 • Мнения: 240
Аз да зачопля отново темата за приложните университети. Магистратурите им на нивото на академичните унита ли са? Ако е така, завършилите бакалавър в такъв университет не губят може би една година  за пре мастер.


До колкото аз знам не са на нивото на академичните и трябва да се кара pre-master. Дори не е толкова до ниво, колкото да различното естество на образованието в двата унивеситета. Сестра ми завърши приложно бакалавър и кара pre-master,  за да започне магистър, само че при нея бяха и доста различни специалности. Със сигурно зависи от каква специалност е завършена за бакалавър и до колко се припокрива от магистъра.

# 13
 • Мнения: 163
Благодаря за новата тема!

Знаете ли дали човек може да се придвижва с ролкови кънки или скейт/тротинетка по велоалеите (легално)?
Моят син кара скейт свободно в Айндховен. Даже местиха мебели с него от една квартира в друга Simple Smile

# 14
 • Мнения: 5 481
Синът ми и до днес ходи до магазина на скейт. Сутрин обаче, в понеделник сряда и петък, когато транспорта в града стачкува, взима мотопед до гарата , от където се качва на влакче за да стигне до местоработата си. Взимането на мотопеда си е чиста игра - вечер го оставя някъде в близост и по възможност по прикрит, за да е там на сутринта. Отваряйки очи го резервира, и след десет минути е долу за да го подкара. Кара на минусови градуси с 30 км в час. Направо му се удивлявам.

Общи условия

Активация на акаунт